Ödüller Tüm Sağlık Emekçilerinin…

Haberler

Türkiye’de salgın ile mücadele, aynı zamanda salgın yönetimi ile mücadele halini alırken; sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları farklı biçimlerde karşılıklarını da aldı.

Değerli sanatçı Rutkay Aziz, 2020 yılında 27’ncisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali’nde aldığı Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadı. Ödül için 24 Eylül 2020’de İstanbul Tabip Odası’nda temsili heyet ile bir tören de düzenlendi. Törende konuşan geçmiş dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman “Bu ithaf tüm Türkiye’de bir onur ve mutluluk dalgasının yayılmasını sağladı. Böyle bir desteğe çok ihtiyacımız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Tüm sağlık çalışanları adına sizi alkışlıyorum” dedi. Rutkay Aziz ise bu “Ben her zaman tiyatroyla tıpla uğraşan arkadaşlarımı birleştiririm. Siz sağlık emekçileri de insanın yaşama sanatı için emek veren kavga veren bu soylu sanatın soylu insanlarısınız. O yüzden biz olsak da olmasak da olur. Ama sağlık emekçileri olduğu sürece bu memleketin, bu geleceğin can güvenliğine eş değer olacaksınız. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi de Mekteb-i Mülkiye’nin (bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 161’inci, Mülkiyeliler Birliği’nin ise 74’üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle her yıl kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne TTB’yi layık gördü. Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şube Başkanı Yunus Isın, ödülü, kamusal sağlık politikalarını savunan ve en temel insan hakkı olan eşit, parasız, nitelikli, bilimsel sağlık hakkı için hayatlarını ortaya koyan hekim ve sağlık emekçilerine vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Şubesi ise (Transparency Int’lTR), 2020 yılı Şeffaflık Ödülü’nü kurumsal alanda TTB’ye verdi. Dernek, ödülle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Küresel salgın, şeffaflığın yaşamsal önemini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Süreç yalnızca salgın verilerinin değil, karar alma süreçlerinin de şeffaf olmasının toplum adına ne kadar büyük bir kazanım olduğunu göstermiştir. TTB sahada halk sağlığı, kamuoyu önünde de şeffaflık ve veriye dayalı katılımcı karar alma mekanizmaları için gurur verici bir mücadele yürüterek sivil toplum örgütlerinin demokrasi adına ne kadar vazgeçilmez olduğunu tekrar göstermiştir. Tüm sağlık çalışanları ile birlikte bir kez daha şeffaflık talep ediyoruz.”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise gerek Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi gerekse Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Şubesi’nin ödüllerine ilişkin yaptığı konuşmalarda tüm sağlık çalışanları adına aldıkları bu ödüllerin büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtip “TTB, Türkiye’de yurttaş sorumluluğunun ötesinde demokratik kitle ve meslek örgütünün sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Çankaya Belediyesi de sağlık çalışanlarını onurlandırmak ve salgın ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak amacıyla Ankara’nın Yukarı Öveçler Mahallesi’nde “Sağlıkçılar Parkı” adını verdiği bir park açtı. Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sağlık çalışanlarının mücadelesinin önemine dikkat çekerken; Dr. Şebnem Korur Fincancı ise “Biz tükenirsek, sağlık çalışanları tükenirse toplum tükenir diyoruz. O yüzden sağlık çalışanlarına destek vererek yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anıları ile yolumuzu aydınlattığı için Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.