Herkes Biliyor Şeyhmus Gökalp’in Suçsuzluğunu…

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 26-27 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen 72. Büyük Kongresi’nde Yüksek Onur Kurulu’na seçilen, aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında Merkez Konseyi üyeliği de yapmış olan Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 günü sabah saat 05.30’da evinde gözaltına alındı ve 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki soruşturma süreci, gözaltı ve tutuklama kararları, kaçma veya delil karartma şüphesi olmamasına karşın tahliyesine dönük başvuruların her bir reddedilişi; Türkiye’deki yargı sisteminin adalet olgusundan ne derece arındırıldığının yeni bir göstergesi niteliğindeydi.

Tutuklama kararına gösterilen ilk gerekçe; yapıldığı tarihte hükümet tarafından yasallığı tartışılmayan bir platformun toplantısına katıldığı iddiasıydı. İddiayı destekler nitelikte görüntü, ses kaydı gibi tek bir somut delil olmamasına, Dr. Şeyhmus Gökalp bu toplantıya katılmadığını beyan etmesine ve hatta aksi yönde deliller sunmasına karşın bu iddia gerekçeye dönüştürüldü. Tutuklamanın ikinci gerekçesi; 2016’da teslim olduğu ileri sürülen bir gizli tanığın, teslim olmasından tam 3 yıl sonra Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında dillendirdiği ve iyi hekimlik görevinin gerekliliklerini de içeren iddialardı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin gizli tanık beyanlarının kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararlarına karşın bu iddialar da gerekçe haline getirildi.

Sürecin hukuki ve politik değerlendirmeleri TTB’nin 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlediği çevrimiçi panelde de yapıldı. TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik “Bizim hukukçular olarak en büyük ödevimiz, ‘Dr. Şeyhmus Gökalp neden tutuklu?’ sorusunun yanıtının hukukta çok daha görünür kılarak bu soruyu büyütmek ve hukuksuz davrananları bu sorunun yanıtını vermeye zorlamaktır” dedi. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise hukukta istisnai bir karar biçimi olan tutuklamanın Türkiye’de asli yargılamaların önüne geçtiğini, uluslararası sözleşmelere göre hukuksuz olan bir gizli tanık beyanına dayalı tutuklamanın rutine dönüştürüldüğünü kaydetti.

TTB Merkez Konseyi ve Yüksek Onur Kurulu ayrı ayrı açıklamalarla Dr. Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasındaki haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dikkat çekti. Diyarbakır, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Eskişehir-Bilecik, Bursa, Mersin, Edirne, Adana, Çanakkale, Hatay, Gaziantep-Kilis, Muğla, Şırnak tabip odaları iki aya yayılan zaman zarfında düzenledikleri basın toplantılarında “İyi hekimliğinin tanığıyız” diyerek Dr. Şeyhmus Gökalp’in yanında olduklarını ilan etti. Yüksek Onur Kurulu üyeleri mektuplarıyla Gökalp’e en kısa zamanda yeniden yan yana olacakları mesajını iletti. DİSK, KESK ve TMMOB, yürütülen hak ve adalet mücadelesinde TTB’ye omuz verdi. İstanbul’da sağlık emekçileri Gökalp’e dayanışma kartlarını gönderdi.

Destekler yurtiçiyle de sınırlı kalmadı. Dünya Tabipler Birliği (WMA), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), İşkence Mağdurları Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), Dünya İşkence ile Mücadele Örgütü (OMCT) ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ortaklığındaki İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi gibi kurumlar; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ndeki büyükelçilerine hitaben kaygılarını içeren ve Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılmasını talep eden mektuplar kaleme aldı.

Dr. Şeyhmus Gökalp, 10 Şubat 2021’de hakim karşısına çıkacak. Karar her ne olursa olsun; TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in mektubunda yazdığı gibi;

“Herkes biliyor; Şeyhmus Gökalp’in ‘Biz hakikati görmezden gelemeyiz, gördüğümüz hakikati de ifade etmekten çekinmeyiz’ diyerek yaşam felsefesini ortaya koyduğunu,

Herkes biliyor; fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir, hep böyle gider

Herkes biliyor; adalet gemisinin su aldığını

Herkes biliyor; kaptanın yalan söylediğini…

Herkes biliyor; Şeyhmus Gökalp’in suçsuzluğunu…”

TTB’nin Dr. Şeyhmus Gökalp ile ilgili hazırladığı sayfa ve haberlerin tamamı için tıklayın.