Türkiye’de şehir hastanelerinin durumu WMJ’de

Haberler

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Av. Özgür Erbaş, Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından hazırlanan makale Dünya Tabipler Birliği’nin yayın organı World Medical Journal’da yayımlandı.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Av. Özgür Erbaş, Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından hazırlanan “Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı: Türkiye Deneyimi” başlıklı makale, Dünya Tabipler Birliği’nin dergisi World Medical Journal’in (WMJ) Aralık 2018 sayısında yayımlandı.

Makalede, kamu-özel ortaklığı ve sağlık alanındaki karşılığı şehir hastanelerinin Türkiye’deki gelişimine ilişkin süreç ve bugün gelinen noktada yaşanan sorunlar ele alındı. Aşırı yüksek bina ve donanım maliyetinin Türkiye’de şehir hastaneleriyle ilgili en başta gelen sorun olduğu tespitinin yapıldığı makalede, bunun ciddi bir kamu zararı oluşturduğu vurgulandı. Zaten çok yüksek olan şehir hastaneleri maliyetinin, yabancı para birimlerinde sözleşmelerin yapıldığı dönemden bu yana oluşan kur farkı nedeniyle daha da yükseldiği, bunun da Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi derinleştirecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Makalede, Türkiye’de şehir hastaneleri için öngörülen temel sorun alanları şöyle sıralandı:

– Finansman yöntemi (kamuya çok yüksek maliyet, taşınacak kamu hastanelerinin ödeme güçlüğü, Hazine garantisi ve iflas durumunda izlenecek yol)
– Yer seçimi (tarım arazilerinin imara açılması ile taşkın alanlarında inşaat yapılması)
– Kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılmasıyla birlikte yurttaşların söz konusu hastanelere ulaşım ve erişim sorunları (coğrafi/ekonomik erişilebilirlik)
– Taşınacak kamu hastanelerinin boşaltacağı yerleşkelerin durumu (ihaleleri alan şirketlere devredilmesi söz konusu)
– Taşınacak kamu hastanelerindeki hem sağlık hem de destek hizmetlerinin sunulması ile ilgili imtiyazlar
– Sağlık çalışanlarının istihdam ve özlük hakları sorunları

Küresel sermayeye kaynak aktarımının yeni aracı

TTB’nin şehir hastanelerine ilişkin tutumuna ve bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmaların özetine de yer verilen makalede, şehir hastanelerinin “kamu” adı kullanılarak, küresel sermayeye yeni ve büyük bir kaynak aktarmanın aracı olduğu vurgulanırken, Türkiye toplumunun sağlık alanında bugüne dek yaşananlardan daha yıkıcı yeni bir özelleştirme ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Makalenin tamamına www.ttb.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.