Türkiye’de şehir hastanelerinin durumu WMJ’de

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Av. Özgür Erbaş, Dr. Bayazıt İlhan, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından hazırlanan makale Dünya Tabipler Birliği’nin yayın organı World Medical Journal’da yayımlandı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Av. Özgür Erbaş, Dr. Bayazıt İlhan, Prof. […]

Devamı