Fiili hizmet zammı yasasını bu haliyle kabul etmiyoruz!

Haberler

Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, imza kampanyası başlattı. Sağlık meslek örgütleri, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir düzenleme istiyor.

Tıp Dünyası – ANKARA

Eksik fiili hizmet süresi zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, imza kampanyası başlattı. 20 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye gönderilecek. Aynı sürede, çeşitli toplantılar, etkinlikler ve basın açıklamaları ile yasanın eksiklerine ve sağlık çalışanlarının taleplerine dikkat çekilecek.

Sağlık çalışanlarının uzun yıllardır yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelemeyen siyasi iktidar, sonunda 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Torba Yasa’da fiili hizmet süresi zammı düzenlemesine yer verdi. Ancak yeni düzenleme, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsamaması, geçmiş çalışma yıllarını kapsamaması ve fiili çalışma süresi şartına bağlanarak sağlık çalışanlarının izinlerini gasp etmesi dolayısıyla sağlık çalışanlarının ve sağlık meslek örgütlerinin tepkisini çekti. Sağlık meslek örgütleri, ilgili meslek gruplarının ve örgütlerinin görüşleri alınmadan çıkarılan yasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini ve ortak mücadele yürüteceklerini açıkladı.

İmza kampanyasının başlatıldığı 20 Eylül tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir düzenleme istediklerini açıkladı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör:

İzin hakkımız gasp edilemez
Özellikle elimizden alınan bir hakka dikkat çekmek istiyorum; izin hakkımız. İzin hakkımızın fiili hizmet süresi kullanılırken düşüyor olması, gerçekten bir kölelik düzenine geçişin göstergesi. Ayrıca bütün çalışanların; hem kamuda, hem özelde çalışanların hafta sonu dinlenme hakları vardır. Bu hakkın kendisinin de hizmetten sayılmaması, yine bizim bu ücretli hakkımızın gaspının göstergelerinden birisi. Oysa biz, yine sağlık alanında hizmetin kesintisizliği nedeniyle, hafta sonlarında açık olan işyerlerinde nöbet tutarak, akşamları açık olan işyerlerimizde yine nöbet tutarak hizmetin sürekliliğini sağlıyoruz sağlık iş kolunda. Bunda hepimizin emeği var. Bunu görmezden gelip, nöbetli çalışmayı görmezden gelip hafta sonu tatilini, yıllık izinleri hizmet süresinden düşmek vicdanlara sığan bir uygulama değil, bunun düzeltilmesini istiyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci:

Sağlık çalışanlarının farklı statülerde çalıştığı unutulmamalı
Düzenlemeler yapılırken farklı statülerde çalışan sağlık emekçilerinin ihmal edildiğini görüyoruz. Eski söylemle Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar dışında, diş hekimlerinin özelde çalışma oranları çok yüksek. Son dönemde şirketleşen yapılar nedeniyle -yine eski söylemle söylüyorum- SSK’li, sigortalı çok sayıda dişhekimi var. Kendi adına çalışanlar için bir patronaj düşünülüyor ama sonuç olarak sağlık emekçileri kendi adına çalışırken de bir emek gücünün içinde yer alıyor, sermaye gücünün içinde değil. Bu alanın bu tip özelliklerinin de düşünülerek düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlkiz Altınoğlu Dikmeer:

Aynı meslek grupları içinde ayrımcılık yaratılıyor
Türk Psikologlar Derneği olarak uzun süredir kendi meslek yasamızı çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu Fiili Hizmet Süresi Zammı Yasası yine bir şekilde bizim meslek yasamızın olmayışından kaynaklanan, kendi mesleğimizle ilgili alt alanları da kapsıyor, fakat yasamız olmadığı için, kendimizi tanıtamadığımız için, psikologlar hangi alanlarda nasıl çalışırlar netleşmediği için, bu yasa içinde de psikologlar yine mağdur oluyorlar. Çünkü bazı psikologlar bu kanundan yararlanabilecek, bazı psikologlar yararlanamayacak. Aynı meslektaşlar bir şekilde ayrışmış oluyor. Örgütler olarak fikrimiz sorulmadı, bizim önerdiklerimiz dikkate alınmadı. Bundan sonra alınmasını ümit ediyoruz.

Kampanyayı yürüten sağlık örgütleri
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm-Rad. Der.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.