Taşınmasın, yerinde dönüşsün!

Haberler

İstanbul, Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılayan, 119 yıllık bir geleneğe sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki ayrı hastaneye bölünerek taşınması planlanıyor. Başta hekimler ve sağlık çalışanları ve vatandaşlar kararın doğuracağı mağduriyetlere dikkat çekerek, hastanenin bir bütün olarak yerinde yeniden yapılandırmasının mümkün olduğunu söylüyorlar.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

119 yıllık bir geleneğe sahip, tüm klinikleri bünyesinde barındıran, yan dal uzmanlık birimlerinin büyük çoğunluğunun olduğu köklü bir eğitim-araştırma hastanesi olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Hastanenin bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınması planlanıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamada, hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin tamamının, diğer bölümlerin de bir kısmının en geç 11 Haziran 2018 tarihinde, tekrar geri dönmemek üzere Sarıyer Çayırbaşı’ndaki 350 yataklı hastaneye taşınacağı ilan edildi. Takip eden aylarda ise kalan bölümlerin, yapımı Seyrantepe’de devam eden bir diğer hastaneye taşınması gündemde.

Şişli Etfal, 600 yataklık kapasitesiyle, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti veren bir kurum. Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi ve bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet hastanesi. Açık kalp ameliyatı, böbrek nakli, kanser cerrahisi gibi özellikli ameliyatlar yoğun olarak bu hastanede yapılıyor. Şişli Etfal Hastanesi, Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşılıyor. Şişli Etfal Hastanesi’nin sağladığı hizmeti karşılayacak bir kurum ise yok. Hastane kapandığında, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren bir hastane kalmayacak.

Hastaneme dokunma!
Hastanenin bölünerek, 2 ayrı hastaneye taşınmasına ise başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere pek çok kesim tepki gösteriyor.

İstanbul Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu Şişli Etfal Dayanışması’nca hastane önünde10 Mayıs 2018 tarihinde basın açıklaması düzenlendi.

Hastanede çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği açıklamaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES )Eş Genel Başkanı Gönül Erden, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Arısal, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Cevahir Efe Akçelik, Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, SES Şişli Şubesi yöneticileri katıldı.

“Şişli Etfal taşınmasın, yerinde dönüşsün” yazılı pankartın açıldığı basın açıklamasında “Hastaneme dokunma”, “Şişli Etfal yerinde güzel” sloganları atıldı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip burada yaptığı konuşmada, halka sorulmadan, çalışanlarına danışılmadan bu hastanenin bir butik irtibat bürosu haline getirilmesini son derece yanlış bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Saip, “Buradaki deprem tehlikesi 20 yıldır vardır 20 yıl süresince bu binalara bir destek yapılmamıştır. Buranın bir bütün olarak yerinde yeniden yapılandırması mümkündür” dedi.

****
Kapanırsa ne olur?
Şişli Etfal Dayanışması’nca hastanenin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda olabilecekler şöyle sıralandı:
-Bölgede yaşayanlar ve çalışanların nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimi kısıtlanacak.
– Büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkı, özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılacak.
-Sağlık hizmetlerine daha çok gereksinim duyan ve diğer bölgelere göre daha yüksek bir yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun, uzak noktalara taşınan ve bölünen birimlere ulaşması bir eziyete dönüşecek.
-Bölgedeki taşıt trafiği dolayısıyla, acil servislere erişimde yaşanacak gecikmelerden kaynaklı, geri döndürülemez kayıplar yaşanacak.
-Doğal afetler ve beklenmedik olaylar sonrasında, önlenebilir kayıplara yönelik müdahaleler zorlaşacak.