PAHAM nasıl el değiştirdi?

Haberler

Av. Özgür Erbaş – 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ilk defa Sağlık Bakanlığı ile ortak bir proje geliştirmek üzere 2008 yılında anlaştı. Proje kapsamında Pankreas Adacık Hücre Araştırma Merkezi’nin  (PAHAM) çalışmaları önce Numune Hastanesi’nin merkez laboratuvarında başladı. DPT’nin 16 milyon TL yatırım yaptığı projenin dört araştırma laboratuvarı 2010’da, Türkiye’nin en büyük merkezlerinden sayılabilecek hayvan ünitesi de 2011’de faaliyete geçti. Merkezin Numune Hastanesinden alınıp Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine nasıl bağlandığına dair bilgi bulunamadı.  

Bu arada 10 Temmuz 2011 günlü Resmi Gazete’de Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı’nın kuruluşu ilan edildi. Vakfedenler, Tuncay Delibaşı, Muhammet Özgehan, Pankreas Adacık Hücre Araştırmaları Derneği, Rıza Murat Karaşen, Ersin Fadıllıoğlu, Abdullah Murat Tuncer, Ekrem Yeter, Muhammed Mustafa Çelik.

Malvarlığı ise 50 Bin TL olan vakfın başlıca amaçları arasında “Devletin kamu yükünü azaltmak amacıyla genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim ve sağlık hizmetlerini ifa etmek” sayılıyor. Ancak bilindiği gibi özel vakıflar “kamu hizmetlerini ifa etmek” amacıyla kurulamazlar, çünkü kamu hizmetini devlet ifa eder. Yine mevzuata göre özel vakıflara kamudan herhangi bir ad altında kaynak aktarılması yasaktır.

2011 yılı temmuz ayından 2013 yılına kadar bu gelişmeler yaşandıktan sonra Vakıf ile Mamak Belediyesi arasında 2013 yılında bir protokol imzalanıyor. Mamak Belediyesi’ne ait arazi, üniversite yapılmak üzere bedelsiz olarak belirli süreliğine vakfa veriliyor. Ardından yine 2013 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu vakfa başvuruyor ve pankreas adacık hücre araştırma merkezi kurulması için arazi istiyor. Mamak Belediyesi, Vakfa arazi üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi devrediyor. Böylelikle Vakıf, belediyeye ait araziyi ücretsiz olarak alıyor, Dışkapı Hastanesi’nin 7 Milyon TL’ye yaptırdığı araştırma merkezi binasını da ücretsiz olarak kullanma şansına sahip oluyor. Sonuçta 50 Bin TL ile kurulan vakıf milyonlarca liralık kaynağa kavuşuyor.

Bu arada Mamak Belediyesi 50 milyon TL'lik projeyi Sağlık Bakanlığı'na devrettiği söyleniyor. Ardından merkezin açılışı müjdeli bir haber olarak tekrar veriliyor ve 20 Mayıs 2016 günü, "Aziz Sancar Araştırma Merkezi" yeni adıyla açılışı yapılıyor. Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar açılışa bizzat katılıyor ve ilk ders Prof. Sancar tarafından protokole veriliyor.

Sayıştay’ın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yılı raporunda, Mamak Belediyesi ile vakıf arasında imzalanan protokolün de hastane ile vakıf arasında yapılan anlaşmanın da usulsüz olduğu belirtiliyor. Vakfın kurucuları arasında yer alan dernek ise 22 Kasım 2016’da OHAL KHK’sıyla kapatılıyor. Diğer kurucular hakkında da çeşitli işlemler yapılıyor. Sayıştay raporunda ince bir ima ve küçük bir uyarı olarak yer alan tespitlerden fazlasının olduğu anlaşılıyor.