Sağlık Bakanlığı eksik bilgi ve yanlış öngörüyle kamuoyunu yanıltıyor!

Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nca Bilkent Şehir Hastanesi için hazırlanan, harcanan para ile elde edilmek istenen amacın karşılaştırıldığı “Paranın Değeri Analizi”nin gerçekleri yansıtmadığını ortaya koydu. 

Av. Özgür ERBAŞ – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili olarak hazırlanan “Paranın Değeri Analizi”nin eksik bilgi ve yanlış öngörüyle hazırlandığını, kamuoyunu doğru bilgilendirmediğini ortaya koydu.

Şehir hastanelerinin maliyetine dair yapıldığı belirtilen “Paranın Değeri Analiz Yaklaşımı-Bilkent Şehir Hastane Örneği” başlıklı çalışma, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, TTB Heyeti ile paylaşıldı. TTB Merkez Konseyi, çalışmaya dair değerlendirmesini Sağlık Bakanlığı ve kamuoyu ile paylaştı.

Çalışmaya ilişkin TTB’nin ortaya koyduğu temel sorunlar özetle şunlar:

– Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Kamu Özel Ortaklığı Uzmanlık Merkezi ve OECD tarafından hazırlanan rehberlerde belirlenen ölçütlere uygun değildir.

– Sağlık Bakanlığı tarafından şirketlere ödenecek bina kullanım bedelleri gösterilmiş, ama hizmet bedelleri gösterilmemiştir.

– Şirketlere devredilen, görüntüleme, laboratuvar, radyoloji, hastane bilgi yönetim sistemi ve diğer hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesi ile şirketlere devri arasındaki fark açıklanmamıştır.

– Hastanelerin en büyük gelir kalemi ve hizmet satın alınması durumunda en büyük gider kalemi olan görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesi halinde yararları gösterilmemiştir.

– Kira ödemelerinin hastane döner sermaye işletmelerine etkisi ve çalışanlara yapılan ek ödemelerde kesinti olup olmayacağı açıklanmamıştır.

– Hastanede verilecek hizmetlerin “beş yıldızlı otel konforunda” olmasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu yaratıp yaratmayacağı, cepten ödemelerde artışa neden olup olmayacağı ele alınmamıştır.

– Kapatılacak hastanelerin halihazırda personelinin yeni durumda çalışma koşulları çalışmada ele alınmamıştır.

Kamu-Özel Ortaklığı ile sağlık hizmeti sunulamaz

Kamu özel ortaklığı finansman yöntemiyle hastane yaptırılması ve sağlık hizmeti sunulması, Türkiye’nin kendi koşulları da göz önüne alındığında uygun bir yöntem değildir. Şehir hastaneleri ile başlayan sürecin sağlık hizmetinin özelleştirilmesiyle tamamlanacağı öngörülebilmektedir. Sağlık hizmetlerinin parayla ölçülebilir hizmetler olmaması gerektiği özelleştirmeyi en çok savunan finansman kuruluşları ve ülkeler tarafından da kabul edilmektedir.

Şehir hastanelerine yönelik ısrarın nedeni anlaşılamamaktadır. Ancak gelecek nesilleri de borç altına sokan, bugün ihtiyaç duyanlara eşit, parasız, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu sağlamayacağı açık olan, kamuya toplam zararı basit tablolarla açıklanamayacak uygulamanın zararlarının kısa zamanda ortaya çıkacağı, diğer ülke uygulamalarıyla da bilinmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.