Söz veriyoruz, bu şiddet sona erecek!

Haberler

Geçtiğimiz yıl 19 Kasım’da, Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, Samsun’da ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, TTB ve tabip odaları tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz yıl 19 Kasım’da, Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, ölüm yıldönümü dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

Anma etkinliklere TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Ayfer Horasan, STO Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun’un yanı sıra TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Samsun Tabip Odası’ndan hekimler, sağlık çalışanları ve Dağdemir’in ailesi katıldı. 

Dağdemir için sabah saat 09.00’da mezarı başında gerçekleştirilen anma töreninin ardından, saat 11.00’de toplu yürüyüş ve görev yaptığı hastanenin önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve STO Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun’un yaptığı konuşmaların ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör basın açıklamasını okudu.

Toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmeli

Aynur Dağdemir’in öldürülüğü 2015 yılında toplam 303 kadının öldürüldüğü bilgisini veren Güngör, öldürülen kadınların yüzde 43’ünün evli olduğunu ve yüzde 14’ünün yaşamında en az bir evlilik yaptığını belirtirken, 50 kadının evliliğini, 15 kadının ilişkisini sonlandırmak isterken, 130 kadının da kendi hayatına dair bedensel, toplumsal ya da ekonomik başka bir hakkını kullanmak isterken öldürüldüğünü kaydetti. 24 kadının da bir başka kadını korumaya çalışırken öldürüldüğünü belirten Güngör, Dr. Aynur Dağdemir’in de bir başka sağlık çalışanı kadını korumaya çalışırken öldürüldüğünü hatırlattı.

Selma Güngör, aynı şekilde, her yıl pek çok sağlık çalışanının da şiddete uğradığını vurgularken, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun’un uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi nedeniyle öldürüldüklerini kaydetti.  Güngör, “Eli silahlı kişilerin hastaneye cinayet işlemek üzere girebiliyor olması sağlık kuruluşlarında alınan güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ve hastane yönetimlerinin ihmallerini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Açıklamada, toplumu kuşatan şiddet politikalarına derhal son verilmesi, sorunların konuşarak uzlaşma ile çözülmesi ve barış ortamının sağlanması, siyasal iktidarın kadınlara yönelik ayrımcı politikalardan ve söylemden vazgeçmesi istendi. 

Öğleden sonra, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Kadına ve Kadın Hekime Şiddet” başlıklı panel DSİ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nilay Etiler, Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin ve sosyolog Yasemin Yüce Tar’ın konuşmacı olduğu panelin ardından, tıp öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Kadın ve Sağlık” konulu proje yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Dağdemir, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tabip odaları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. 

 

Eşit hak ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır!

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekimler ve sağlık çalışanları da alanlardaydı. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da çalışan kadın sağlık çalışanları çeşitli hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştirerek eşit hak ve özgürlük taleplerini, eril iktidarın kadınların hayatına, sağlığına, bedenine, kimliğine yönelen şiddet politikalarını protesto ettiler.

25 Kasım 2016 Cuma günü İstanbul’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal EAH, Bakırköy Ruh Sinir EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Erenköy Ruh Sinir EAH’de İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri imzasıyla eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de yapılan basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına ise İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu’ndan Dr. Lale Tırtıl katıldı. 

Açıklamada, 2016'nın ilk 10 ayında bilinebildiği kadarıyla en az 220 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, en az 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu, yalnızca bir ayda işsiz bırakılan kadın sayısının 13 bini aştığı belirtilerek, ölümle sonuçlanmayan fiziksel ve cinsel şiddet olaylarının dökümünün ise henüz bilinemediği vurgulandı.

19 Kasım 2015 tarihinde birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir'in de anıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Yaşamlarımıza kast eden şiddete, katilleri kollayan hukuka, cinsel istismarın meşrulaştırılmasına, kadını eve hapsetmeye çalışan politikalara, hayatımızı daraltmayı amaçlayan muhafazakarlığa, neoliberal politikaların emeğimize, barış çığlığımıza, yaşam alanlarımıza, ormanımıza, suyumuza, sağlığımıza kast eden talanına karşı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya kadınları ile birlikte biz kadın hekimler de ataerkil şiddet düzenine karşı ortak bir dünyada, eşit ve özgür yaşamak için insanın insanı sömürüsü son bulana dek mücadele edeceğimizi bildiriyoruz." 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.