TTB’den Sağlık Bakanlığı’na sağlık istatistiği eleştirisi

Haberler

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, Sağlık Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerinde Türkiye’de sağlık istatistiklerinde ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 10 Şubat 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun sunumu ile başlayan oturumda komisyon üyeleri sağlık alanına ilişkin görüşlerini ifade ettiler. Görüşmeleri TTB adına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreter Dr. Özden Şener izledi. Şener burada yaptığı konuşmada, Türkiye sağlık ortamını değerlendirdi ve TTB’nin beklentilerini dile getirdi.
‘Koruyucu sağlık hizmetlerinde sorunlar var’
Önceki yıllarda sağlıkta dönüşümün önemli bir başarısı olarak gösterilen kızamık ile ilgili verilerin Bakan'ın bu yılki sunuşunda yer almadığına dikkat çeken Özden Şener, 2014 yılında Türkiye'de 7400 yeni kızamık vakası görüldüğüne dikkat çekerek bu 2002'deki sayıya eşit olduğunu, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli sorunlar bulunduğunu ifade etti.
‘Sağlık istatistikleri gerçekleri yansıtmıyor’
Bakanlık açıklamasına göre bebek ölüm hızının binde 30'dan binde 7'ye düştüğünün belirtildiğini, bu rakamın gerçeği yansıtmayabileceğini söyleyen Şener, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Bursa'da 2008 yılındaki bebek ölüm hızının İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre binde 7 olduğunu ancak mezarlıklarda yapılan incelemede defnedilen bebek sayısının binde 21 olduğunu, Türkiye'deki sağlık istatistiklerinde ciddi sorunlar bulunduğunu ifade etti.
‘Nicelik artışı iyi bir sağlık ortamı göstergesi değildir’
Dr. Özden Şener 2002 yılında hekime başvuru sayısının 3 iken bugün 8'i aştığını, ilaç tüketiminin 750 milyon kutudan 1 milyar 950 milyon kutuya yükseldiğini, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2008 yılında tüm Türkiye'de çekilen bilgisayarlı tomografi sayısının 5 milyon iken, sayının 2010'da 7.5 milyon, 2012'de 10 milyon, 2014 yılında ise 12.5 milyona ulaştığını, bir hekimin günde 100-150 hasta baktığını ve bu verilerin iyiye giden bir sağlık ortamının göstergeleri olamayacağını söyledi.
Kamuda ve özelde performans baskısının hasta sağlığını tehlikeye attığını, hekimlerin bunun farkında olduğunu da belirten Şener tıp fakültesi 5000'den 12000'e çıkarıldığını belirterek bu keskin artışların nitelikli hekim ve sağlık personeli yetiştirilmesindeki olumsuz etkilerine değindi.
‘Şiddet konusunda ciddi düzenlemelere ihtiyaç var’
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayan Şener sadece son bir yılda iki meslektaşımızın görevleri başında öldürüldüğünü hatırlattı. Yöneticilerin gelen her hastaya bakılması baskısı nedeniyle çok ağır şartlarda çalışıldığını, Dr. Atakan Karanfil'in, Hemşire Sevilay Ayva'nın, Dr. Cenk Yavaş'ın görevleri başında genç yaşta yaşamlarını yitirdiklerine dikkat çekti.
 TTB Genel Sekreteri konuşmasının sonunda şiddete ilişkin ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, sağlık personelinin uzun süredir konuşulan yıpranma zammının verilmesi gerektiğini, kamuda ve özelde güvenceli ücrete geçilmesi gerektiğini ve emekli aylıklarının insanca yaşanacak bir tutara yükseltilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki eleştiriler üzerine, TTB’den Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın araştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti. Konuya ilişkin örnekler ve sağlık göstergeleri açısından temel verilerden biri olarak kabul edilen Bebek Ölüm Hızlarıyla (BÖH) ilgili araştırma ve değerlendirmeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi.