Çok düşündük, şimdi eylem zamanı!

Haberler

Asistan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin yanı sıra, hastanede bir yıl boyunca harcamaların genel bütçeden desteklenmesi koşulu da kabul edildi.

Tıp Dünyası  – İSTANBUL

Eğitim hakları başta olmak üzere, çalışma koşullarının düzeltilmesi, nöbet ertesi izin hakkı, ücret artışı, angarya işlerin sonlandırılması gibi bir dizi taleplerine cevap alamayan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH asistan hekimleri süresiz greve çıkmak üzere, 15 Aralık 2014 Pazartesi günü bir araya geldi.

Eyleme; İstanbul Tabip Odası hastane temsilcileri, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Ozan Toraman, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH uzman hekimleri, Bakırköy Sadi konuk EAH, Kanuni Sultan Süleyman EAH ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden asistan hekimler ve tıp öğrencileri de destek verdiler.

Sabah saat 08.00’den itibaren başhekimlik önünde, Düşünen Adam Heykeli çevresinde yüzde yüze yakın bir katılımla toplanan asistan hekimler acil sağlık hizmetleri dışında poliklinik hizmeti vermediler. “Çok Düşündük, Şimdi Eylem Zamanı” ve “Eğitim Hakkı, Nöbet Ertesi İzin Hakkı, İnsanca Ücret İstiyoruz, Alacağız” pankartları açan asistan hekimlerin kararlılığı üzerine saat 09.00’da hastane başhekimi gelerek, taleplerin değerlendirilmesi için 09.30’da Döner Sermaye Komisyonu’nun toplanacağını duyurdu. Öğlene doğru asistan temsilcilerinden oluşan bir heyet hastane yönetimiyle görüşmeye çağrıldı. Görüşmede Beyin Sinir Cerrahisi ve Nöroloji Kliniği’nin klinik şefliğinin onaylaması gereken bazı talepler dışında, taleplerin genelinin kabul edildiği bildirildi. Asistan hekim heyeti tüm talepler için adım atılmadıkça eylemin sonlandırılmayacağını dile getirerek arkadaşlarının yanına döndü. Beyin Sinir Cerrahisi ve Nöroloji Kliniği’nden gelen yazılar üzerine heyet tekrar görüşmeye çağrıldı. Yapılan görüşmede asistan hekim taleplerinin kabul edildiği dile getirildi. 

Yapılan görüşme sonunda;

•    Acil nöbetlerin ertesinde izin hakkı,
•    Hasta muayene süresinin en az 20 dakika olması,
•    Uzman hekim adına poliklinik yapılmaması,
•    Eğitimlerin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi,
•    Angarya ve uzmanlık dışı iş yaptırılmaması talepleri kabul edilmiş oldu.

Asistan hekimler kazanımlarını ve süreçle ilgili düşüncelerini yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular. Yapılan açıklamada; bu kazanımların başlangıç olduğu, taleplerin yaşama geçirilmesinin asistan hekimlerin birliğinin korunmasından geçtiği, yönetimin herhangi bir geri adımında yeniden greve çıkılacağı duyuruldu. Basın açıklamasının sonunda şimdiye dek yapılmış ve diğer asistanlara ilham vermiş, yol açmış tüm asistan hekim eylemlerine selam gönderildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir EAH asistanlarının eylemi Kamu Hastane Birlikleri Yasası’na dair de bir kazamın yarattı; hastanede bir yıl boyunca harcamaların genel bütçeden desteklenmesi kabul ettirilmiş oldu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.