Aile hekimlerinin mücadelesi sürüyor

Gündem

Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak kayıplarının giderilmesi, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini protesto etmek amacıyla, 12 Aralık’ta Türkiye’nin her yerinde G(ö)REV yaptılar.

Tıp Dünyası – ANKARA 

Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak kayıplarının giderilmesi, getirilmek istenen yeni çalışma ve nöbet düzenini protesto etmek amacıyla, 12 Aralık’ta Türkiye’nin her yerinde G(ö)REV yaptılar.

Ankara’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konsey üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Rıza Özbek, Dr. Onur Naci Karahancı ve çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı katıldı.

Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada, aile hekimlerine tek taraflı bir sözleşmeyle dayatılan nöbet genelgesinin demokratik çalışma rejimine aykırı olduğunu söyledi. Emek sömürüsünden vazgeçilene kadar da mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dr. Ebru Basa, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri sıfatı ile değil g(ö)revi başında bir aile hekimi olarak basın açıklamasını okuyacağını belirtti. Halkı tüketim nesnesine dönüştüren, ülke çapında sağlık hizmetlerine başvuru sayısını yılda ortalama 10’lara çıkaran, acilleri tıka basa dolduran, niteliği gözetilmeyen sağlık hizmeti anlayışının çöktüğünü söyleyen Dr. Ebru Basa oluşan tahribatın ASM’leri gece gündüz açık tutarak giderilemeyeceğini ve böylelikle birinci basamağa verilecek zararın da daha büyük olacağının altını çizdi.

Aile hekimleri, hem vatandaşların sağlık hakkını hem de kendi haklarını dile getirmek için Sağlık Bakanlığı önünde de bir basın açıklaması yaptı. 

Sağlık Bakanlığı önünde biraraya gelen hekimler adına önce SES Başkanı Gönül Erden konuşma yaptı. Erden, Sağlık Bakanlığı'nın hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak geç saatlere kadar esnek, cumartesi günleri de fazladan çalıştırmayı düzenleyen genelgeyi yayımladığını belirterek, hem kendi hakları hem de vatandaşların sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara da, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerine nöbet ve esnek çalışma dayatmasından vazgeçmesini istedi. İncekara, 13 Aralık Cumartesi günü de bir kez daha seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını, sonuç alıncaya kadar mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. 

G(ö)REV etkinliğine katılım Türkiye çapında yüzde 100'e yaklaştı. 

Aile hekimleri, G(ö)REV etkinliğinin ertesi günü de, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptılar