/ Kategori / başyazı

Genel Sağlık Sigortası Sisteminin İflası mı?

7 Nisan 2017 - 13:52 / Başyazı

Şubat 2017’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.502 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik,…

14 Mart, Hekimlerden Yükselen Güçlü Bir Ses Olsun!

9 Mart 2017 - 13:50 / Başyazı

28 Ocak 2017 tarihinde tabip odalarından ve kollardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel…

Bir OHAL Klasiği Olarak İhraçlar!

2 Şubat 2017 - 15:41 / Başyazı

15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin hemen ardından belirttiğimiz üzere, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak,…

Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı: Şehir Hastaneleri ve Halkın Sağlık Hakkı

29 Aralık 2016 - 13:36 / Başyazı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ 6 Ekim 2016 tarihinde bir gazeteye verdiği demeçte, 2017'den itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) ikinci fazını yürürlüğe koyacaklarını, bunun faaliyet planlarını yaptıklarını…

Bir Sistem Sorunu Olarak Sağlıkta Şiddet

1 Aralık 2016 - 13:48 / Başyazı

14 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının sonuçlarından birinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ulaştığı boyut olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod uygulaması…

Katliamlara Karşı Toplumsal Dayanışma

14 Kasım 2016 - 15:54 / Başyazı

10 Ekim 2015’te, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelenlerin emeğin haklarının genişletilmesi, barış ve demokrasi taleplerine ölümle, acıyla karşılık verildi. 10 Ekim katliamı, barış…

Olağanüstü Bir Dönemde Hekimlik Değerleri ve Halkın Sağlık Hakkı

21 Eylül 2016 - 15:20 / Başyazı

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminde bulunanlar, halka karşı bir insanlık suçu işlemişlerdir.  Türk Tabipleri Birliği (TTB) askeri ve sivil darbelere karşı olduğunu açık bir dille ifade etmiş…

Bir 14 Mart’a giderken yine sağlığımız tehlikede

11 Nisan 2016 - 15:49 / Başyazı

Bunu görmek canımızı çok yakıyor. Yine bir 14 Mart’a bayram havasının çok uzağında giriyoruz. Diyeceksiniz ki sadece 14 Mart için mi geçerli bu sevinememe, kutlayamama hali. Kuşkusuz değil. Pek çok gün…

Zırhlı Ambulans

25 Şubat 2016 - 16:44 / Başyazı

Ambulans kelimesi belki de en güzel Türkçe karşılık bulduğumuz kelimelerdendir. “Cankurtaran” diyoruz. Can kurtarmaya giden araçlara verilen addır. Sağlık Bakanı ülkenin güneydoğusunda görevli sağlık…

İyilik kazanacak, yeryüzü aşkın yüzü olacak!

26 Kasım 2015 - 14:31 / Başyazı

Ciddi bir saldırı altındayız. Öyle böyle değil. Türkiye'de toplumsal muhalefeti tümden yok etmek için kitlesel kıyımlara başladılar. Suruç'un ardından 10 Ekim'de Ankara'da emeğin hakları, demokrasi,…