Kişisel Sağlık Verileri Korunmalıdır!

Hekimlerin hastalarına ait tıbbi ve kişisel bilgileri saklamaları, hasta hekim ilişkisinde çok önemli olan güven duygusunun oluşmasının temelini oluşturur. Hasta olan kişi, başkalarıyla paylaşılabileceği kaygısı duymadan hekime kendine ait her türlü bilgiyi aktarabilmelidir. Mahremiyete saygı ve gizlilik, aslında hasta ile hekim arasında adı konulmamış bir anlaşmaya bağlı kalınmasıdır. Hekimlerin sır saklama yükümlülüğünün kökleri, 2500 yıl […]

Devamı

Genel Sağlık Sigortası Sisteminin İflası mı?

Şubat 2017’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.502 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.893 TL olarak açıklandı. Bu verilere […]

Devamı

14 Mart, Hekimlerden Yükselen Güçlü Bir Ses Olsun!

28 Ocak 2017 tarihinde tabip odalarından ve kollardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu toplantısında, 14 Mart programını dört talep etrafında oluşturmaya ve 29 Ocak-14 Mart 2017 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle bu taleplerimizi yüksek sesle dillendirerek kamuoyuyla paylaşmaya karar verdik. İlk talebimiz, en öncelikli olandı: “Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen […]

Devamı

Bir OHAL Klasiği Olarak İhraçlar!

15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin hemen ardından belirttiğimiz üzere, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olarak, askeri ve sivil darbelere geçmişte de karşıydık, şimdi de karşıyız. Darbe girişiminde bulunanları lanetliyoruz. Darbe girişiminin hemen ardından, hükümet darbeye karşı mücadelede demokrasi yöntemlerini değil Olağanüstü Hali (OHAL) tercih etmiş; 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte […]

Devamı

Sağlıkta Dönüşümün İkinci Fazı: Şehir Hastaneleri ve Halkın Sağlık Hakkı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ 6 Ekim 2016 tarihinde bir gazeteye verdiği demeçte, 2017'den itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) ikinci fazını yürürlüğe koyacaklarını, bunun faaliyet planlarını yaptıklarını belirtti. Bakan Akdağ konuşmasında özellikle, birçok şehirde inşaatlarının devam ettiğini söylediği şehir hastanelerine vurgu yaptı ve SDP’nin ikinci fazının üç yıl içerisinde gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi. SDP’nin ikinci fazını ele […]

Devamı

Bir Sistem Sorunu Olarak Sağlıkta Şiddet

14 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının sonuçlarından birinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ulaştığı boyut olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod uygulaması verilerine göre, 1 Haziran 2012 – 7 Aralık 2015 tarihleri arasında 38 bin 253 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bu, günde en az 30 sağlık çalışanının şiddete uğraması anlamına gelmektedir, ki bu sayılar sadece kayda […]

Devamı

Katliamlara Karşı Toplumsal Dayanışma

10 Ekim 2015’te, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelenlerin emeğin haklarının genişletilmesi, barış ve demokrasi taleplerine ölümle, acıyla karşılık verildi. 10 Ekim katliamı, barış içinde bir arada yaşama iradesine karşı yapılmıştır. O gün alanda güvencesiz, kölece, ölümüne çalıştırmaya, doğayı, kentleri yağmalayan sermayeye karşı mücadele eden, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, […]

Devamı

Olağanüstü Bir Dönemde Hekimlik Değerleri ve Halkın Sağlık Hakkı

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişiminde bulunanlar, halka karşı bir insanlık suçu işlemişlerdir.  Türk Tabipleri Birliği (TTB) askeri ve sivil darbelere karşı olduğunu açık bir dille ifade etmiş ve darbe girişiminde bulunanları lanetlemiştir. Darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesiyle birlikte ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetilmeye başlanmış; demokratik hak ve özgürlüklerin […]

Devamı

Bir 14 Mart’a giderken yine sağlığımız tehlikede

Bunu görmek canımızı çok yakıyor. Yine bir 14 Mart’a bayram havasının çok uzağında giriyoruz. Diyeceksiniz ki sadece 14 Mart için mi geçerli bu sevinememe, kutlayamama hali. Kuşkusuz değil. Pek çok gün için geçerli bu. Kadınlar 8 Mart’ı, işçiler 1 Mayıs’ı, çocuklar 23 Nisan’ı, gençler 19 Mayıs’ı  neşe içinde kutlayamıyorlar. Hep buruğuz, hep bir yerlerimizde acı […]

Devamı

Zırhlı Ambulans

Ambulans kelimesi belki de en güzel Türkçe karşılık bulduğumuz kelimelerdendir. “Cankurtaran” diyoruz. Can kurtarmaya giden araçlara verilen addır. Sağlık Bakanı ülkenin güneydoğusunda görevli sağlık personelini taşımak için zırhlı, kurşun geçirmez ambulanslar alınacağını duyurdu. Peki nasıl oluyor da ambulansın zırhlısından söz ediliyor? TOMA zırhlı, akrep denilen araç zırhlı anlıyoruz da cankurtaran neden zırhlı? Çünkü bu güzel […]

Devamı