Üniversitelerin Bölünmesi ve Akademik Özerklik

Prof. Dr. Raşit Tükel  TTB Merkez Konseyi Başkanı –  9 Mayıs 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, ülkemizde üniversitelerin durumuyla ilgili çeşitli tartışmaları da gündeme getirdi. Bu yasal düzenlemede, içlerinde İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi […]

Devamı

Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlik

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı –  Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre, ülkemizde 2016 yılında çalışan hekim sayısı 144 bin 827’dir. Hekimlerin 27 bin 853’i özel sağlık sektöründe çalışmaktadır. 2016 yılında özel sağlık sektöründe toplam sağlık çalışanı sayısı ise 177 bin 663 olarak bildirilmiştir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı […]

Devamı

Meslek Örgütlerine Müdahale Kabul Edilemez!

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı –  Temel işlevleri meslek etiğini belirleme, mesleki denetim ve yaptırım uygulama, mesleğin toplum yararı ile birlikte uygulanıp sürdürülmesini sağlama olan meslek örgütlenmeleri, hukuksal olarak düzenlenmelerinin öncesinde de tarihsel süreçte toplumsal bir olgu olarak var olmuşlardır. Yasal ve Anayasal düzenlemeye tabi tutulmalarıyla, meslek kuruluşlarının örgütlenme hak ve özgürlüğü […]

Devamı

14 Mart’a Giderken… Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü…

AKP Hükümetlerinin 15 yıldır uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) temel ayaklarını; Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, birinci sağlık sağlık hizmetlerinde aile hekimliğine geçiş ve kamu hastanelerinin sağlık işletmeleri haline getirilmelerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sosyal sigorta sisteminde köklü bir değişiklik anlamına gelen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren […]

Devamı

Sağlıkta Özelleştirmenin Yeni Modeli: Şehir Hastaneleri

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2016 yılı Ekim ayı başında geldiği Yozgat’ta, 2017'den itibaren sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazını yürürlüğe koyacaklarını ve 3 yıl içinde de gerçekleştireceklerini belirtmişti. Akdağ’ın ikinci faz çalışmaları olarak sözünü ettiği, o tarihte kamu özel ortaklığı (KÖO) modeliyle yapılmakta olup 2017 yılından itibaren açılmaya başlanan “entegre sağlık kampüsleri” idi. Genellikle şehir […]

Devamı

Savaş, Göç ve Sağlık

Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan savaş, milyonlarca insanın yurtlarını terkettiği bir göç dalgasına neden oldu. Yaşamları bozulan, sevdiklerini, en değerli varlıklarını geride bırakarak düştükleri yollarda çeşitli acılar yaşayan, zorluklarla karşı karşıya kalan Suriyeliler, temel bir insan hakkını kullanarak ülkemize geldiler. Savaştan kaçan bu insanların ülkemize kabul edilmeleri yeterli değil elbet; temel gereksinimleri olan güvenlik, […]

Devamı

Kamu Hastane Birlikleri Modelinin İflası ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklikler

AKP, iktidara gelmesinin hemen ardından, “Kamu Reformu” olarak adlandırılan, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Kamu Personel yasa tasarılarını içeren bir paket hazırladı. Bu paket, Bakanlıkların yapısını, bağlı ve ilgili kuruluşları, taşra örgütlenmelerini, yetki ve görev dağılımını düzenleyen hükümlerle, devletin örgütlenmesine yönelik önemli değişiklikler içermekteydi. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye örgütlerinin yönlendirmesiyle gündeme gelen […]

Devamı

Kişisel Sağlık Verileri Korunmalıdır!

Hekimlerin hastalarına ait tıbbi ve kişisel bilgileri saklamaları, hasta hekim ilişkisinde çok önemli olan güven duygusunun oluşmasının temelini oluşturur. Hasta olan kişi, başkalarıyla paylaşılabileceği kaygısı duymadan hekime kendine ait her türlü bilgiyi aktarabilmelidir. Mahremiyete saygı ve gizlilik, aslında hasta ile hekim arasında adı konulmamış bir anlaşmaya bağlı kalınmasıdır. Hekimlerin sır saklama yükümlülüğünün kökleri, 2500 yıl […]

Devamı

Sağlık İşletmeleri Modeli Çökerken…

AKP hükümetlerinin 14 yıldır uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programında (SDP); (1) Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi uygulamasına geçilmesi, (2) piyasa ekonomisine uygun olarak hastanelerin sağlık işletmeleri haline getirilmeleri öncelikli olarak yer alır. Bir önceki yazımın konusu, SDP’nin temel ayaklarından olan GSS sisteminin iflasın eşiğinde oluşuydu. Meclis’te kabul edildiği tarihten uygulanabilmesine kadar 6 sene geçmesi gereken, […]

Devamı

Genel Sağlık Sigortası Sisteminin İflası mı?

Şubat 2017’de, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.502 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.893 TL olarak açıklandı. Bu verilere […]

Devamı