Savaş karşıtı tutum almak hekimlerin görevidir

Dünya Tabipler Birliği, barıştan yana olma ve savaş karşıtı tutum almanın hekimlerin görevi olduğunu bildirdi. TTB’nin de aralarında olduğu beş tabip birliğinden oluşan bir çalışma grubunun yaklaşık 3 yıllık bir çalışma ile oluşturduğu ve Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilen tutum belgesinde, hekimlerin savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmaları […]

Devamı

Onurlu, sağlıklı, iyi bir yaşam herkesin hakkıdır

Savaşın neden olduğu zorunlu göç, göçmenlerin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve sağlık hakları, göçün ırkçılık ile ilişkisi, TTB’nin düzenlediği “Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı”nda çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı” 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, savaşın neden olduğu zorunlu göç, […]

Devamı

Savaş, Göç ve Sağlık

Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan savaş, milyonlarca insanın yurtlarını terkettiği bir göç dalgasına neden oldu. Yaşamları bozulan, sevdiklerini, en değerli varlıklarını geride bırakarak düştükleri yollarda çeşitli acılar yaşayan, zorluklarla karşı karşıya kalan Suriyeliler, temel bir insan hakkını kullanarak ülkemize geldiler. Savaştan kaçan bu insanların ülkemize kabul edilmeleri yeterli değil elbet; temel gereksinimleri olan güvenlik, […]

Devamı

Sağlık hizmetlerine yönelik şiddet eylemleri dinmiyor…

Dr. Hande Arpat – Dünyanın dört bir yanında çatışmalar, şiddet, savaş dinmiyor… Bu çatışma ortamlarındaki yeni “trend” ise sağlık hizmetlerine yönelik şiddet eylemleri. En son, 6 Kasım 2016 tarihinde uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, Irak’ın Tikrit ve Samarra kentlerinde bomba yüklü ambulanslarla intihar saldırıları düzenlendi ve bu saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Sağlık kurum ve […]

Devamı

Savaş ve Kadın

Savaşlar, kadınların yaşam alanlarını, yaşam koşullarını etkiler ve değiştirir. Göçler, yoksulluk, alt yapı hizmetlerinin bozulması, yokluğu, eğitim ve sağlık kurumlarının yetersizliği veya yokluğu, savaşın yol açtığı ve kadınları etkileyen koşullardır. Savaşlar erkek dünyasında sorunların çözümü için şiddet uygulamayı meşru hale getirir, bu durum kadınlara şiddet olarak yansır ve ülkemizde kadın cinayetlerinin artışının temel nedenlerinden biridir. […]

Devamı

Kadınlar savaş istemiyor!

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi: “Savaşta en çok zarar gören kadınlar ve çocuklardır. Dünya kamuoyunu konuya duyarlı ve aktif olmaya çağırıyoruz. Türkiye’de de İstanbul Protokolü’nün uygulanarak savaştan zarar gören kadın ve çocukların özel olarak korunması sağlanmalıdır.” Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen 4. Kadın […]

Devamı

Çocuklara kıymayın!

Toplumsal psikolojimizin sert şekilde zorlandığı/sınandığı bir dönemden geçiyoruz adeta… Patlamalar, savaş, göç, katliamlar, çocuk tacizleri/tecavüzleri, tüm bunların yarattığı halet-i ruhiye… Tüm bu ortam, bunların yansımaları çocukları nasıl etkiler/etkiliyor? Çocukları koruyabilmek için yapmamız gerekenler neler? Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. Songül Yalçın Tıp Dünyası için değerlendirdiler.   Prof. Dr. Bahar […]

Devamı

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Sir Michael Marmot: “Her çocuk en iyi başlangıç şansını hak eder”

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir Michael Marmot, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın davetlisi olarak geldiği İstanbul’da, “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı bir konferans verdi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Sir Michael Marmot, eşitsiz dünyanın getirdiği en önemli sorunlardan birinin sağlıktaki uçurum olduğunu söyledi. Marmot, “Sağlıktaki eşitsizlikler yoksulların sağlıksız olması anlamına geliyor. […]

Devamı

Hekimler barışın sesidir!

17 ülkeden hekimler, savaş, göç ve sağlık sorunlarını konuştular Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyum, 17 ülkeden çok sayıda hekimin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, […]

Devamı