São Paulo Uçak Gemisi Vakası: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ile Halk Sağlığı Kolu’nun birlikte organize ettiği “Tehlikeli Atıklar Öldürüyor! – São Paulo Uçak Gemisi Vakası” başlıklı panel, 26 Temmuz 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Panel, TTB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Kolaylaştırıcılığını TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un üstlendiği toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Türkiye’nin dünyanın çöplüğüne dönüştürülmesinin, hem halk sağlığının öncelenmemesinin hem de insanların tüketim nesnesine dönüştürülmesinin bir göstergesi olduğunu belirten Korur Fincancı, TTB olarak halk sağlığına zararlı her türlü sürecin karşısında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Aslı Odman, São Paulo uçak gemisinin söküm kararının ve işleminin geçmişine ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Türkiye’de asbest tehdidinin yaygınlığına dikkat çeken Odman, São Paulo uçak gemisinin ikizi Clemenceau’da elde edilen kazanımı hatırlatarak geminin gelişine karşı mücadelenin tazyik noktalarına dikkat çekti.

TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Dr. Ahmet Soysal, Aliağa gemi söküm tesislerinin geçmişten bu yana büyük bir tehdit anlamına geldiğini belirtti, bölgede kanserlerden kalp damar ve solunum yolu hastalıklarına kadar halk sağlığı için oluşan riskleri veriler eşliğinde sundu. Soysal, “Sorun ne sadece São Paulo uçak gemisi ne de sadece asbest ile sınırlı. Adını bile zor söyleyebildiğimiz birçok kimyasal ‘yeşil ekonomi’ yutturmacası ile ülkemize sokuluyor. İnsanlarımızın sağlığı ile oynanıyor” diye konuştu. 

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, São Paulo uçak gemisi nezdinde Türkiye’de özellikle de endüstriyel alanda kurşun kullanımının yoğunluğuna ve bunun yarattığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Dünyanın birçok ülkesinin aksine Türkiye’de kurşun kullanımının denetimsizliğini eleştiren Şık, ülkemizde kanındaki kurşun seviyesi 5 μg/dL’nin üzerinde olan çocuk sayısının en az 6,3 milyon olduğunu kaydetti. Şık, halk sağlığını olumsuz etkileyen politikalara karşı mümkün olduğunca geniş ölçekli ve çok bakış açılı bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Dr. Arif Müezzinoğlu, kentsel dönüşüm politikalarından sanayi tesislerinin yıkımına asbest riskinin çok çeşitli alanlarda karşılarına çıktığını ancak denetime ilişkin düzenlemelerin uygulanmadığını ifade etti. Asbestin yol açabileceği hastalıkların işçi sağlığındaki yansımalarını aktaran Müezzinoğlu, “Aliağa’nın kapalı kutu olmaktan çıkarılması ve bu çalışma ortamlarının sağlık gözetim programlarınca denetlenmesi gerekli” diye ekledi. 

Etkinliğin ikinci bölümünde TTB İSİH ve Halk Sağlığı kollarından katılımcılar söz aldı. Konuşmalarda São Paulo uçak gemisinin Aliağa’ya gelişinin engellenmesi başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.