TTB Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı mücadele süreci kapsamında bölge tabip odaları toplantılarına başladı. 9 Ekim 2021 günü Mersin Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Güney Tabip Odaları Bölge Toplantısı, Van-Hakkari Tabip Odası’nın ev sahipliğinde de Doğu ve Güneydoğu Tabip Odaları Bölge Toplantısı düzenlendi. Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı 16 Ekim 2021 günü Trabzon Tabip Odası’nın ev sahipliğinde, Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı da 24 Ekim 2021 günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri ile tabip odalarının yöneticilerinin ve aktivistlerinin katıldığı toplantılarda pandemide gelinen son durum, hekimlerin sorunları ve talepleri ile eylem programı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.