TTB Merkez Konseyi Bursa ve Eskişehir’de Tabip Odalarının Yönetici ve Aktivistleriyle Buluştu

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 12 Mart günü Bursa’da, 28 Mart günü de Eskişehir’de tabip odalarının yönetici ve aktivistleri ile bir araya geldi.

Toplantılarda pandemiyle beraber hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hem yerellerde hem de Türkiye genelinde artan sorunları değerlendirilirken, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında belirlenen talepler için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursa’da 13 Mart günü ise tıp öğrencilerinin katıldığı bir toplantı ile tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, salgınla mücadele ve birinci basamak sağlık hizmetleri alanlarında yaşanan sorunlar üzerine konuşuldu.