Toplum ve Hekim’in Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran Sayıları Yayımlandı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’nin yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mart-Nisan ve Mayıs-Haziran 2021 sayıları yayımlandı.

Mart-Nisan 2021 sayısında “Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlıklı dosyanın ikinci bölüm yazıları ile sağlık çalışanlarının sağlığı, sağlık politikaları ve sosyal politikalar başlıklı makaleler yer aldı. COVID-19’un sağlık çalışanlarının mesleki riskleri ve meslek hastalığı yönünden incelendiği sayıda özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşullarının incelendiği bir rapor ve çalışan çocuklarla ilgili bir araştırma da bulunuyor.

Mayıs-Haziran 2021 sayısında ise “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı dosyanın ilk bölümü yer aldı. Sayıda, pandemiyi toplumsal yönüyle ele alan ve genel değerlendirmeleri içeren altı yazı yer alıyor. Editörlüğü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından yapılan dosya çalışması tamamlandığında, COVID-19 pandemisinde sağlık sistemlerinin durumu ülke örnekleri üzerinden çeşitli yönleriyle ele alınmış olacak.

1978’de yayın hayatına başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 42 yıllık makale arşivini de erişime açmıştı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de web sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine de ulaşmak mümkün.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.