TTB’den Elazığ Şehir Hastanesi raporu

Haberler

TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi, Elazığ Şehir Hastanesi’nde de bina aşırı büyük ve kullanışsız, yer seçimi yanlış. Yönetsel güçlükler ve sağlık hizmetinde aksamalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı yerine hastaneyi yapan şirketin sözünün geçtiği hastanede, hekimler ve sağlık çalışanları sorunları iletecek muhatap bulamıyor.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şehir Hastaneleri İzleme Grubu temsilcilerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz Ağustos ayında açılan Elazığ Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’dan oluşan heyet, 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen ziyarete ilişkin tespitlerini raporlaştırdı. TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu heyetine Elazığ Tabip Odası Başkanı Dr. Özcan Uçar ve Dr. Deniz Söğüt de eşlik etti.

Raporda yer verilenler şöyle:

  • Sağlık çalışanları hastane binasının “kullanışsız” olduğunu belirtiyorlar. Hastanenin sağlık hizmeti sunulacak bir mekândan ziyade, otel tarzında yapılmış olması ve devasa büyüklüğü eleştiriliyor. Çalışanlar hastanede zaman zaman kaybolduklarını dile getiriyor ve bölümler arası uzaklıkların özellikle konsültasyon hizmeti sunan birimlerde çalışanlar açısından büyük sorunlara neden olduğunu ifade ediyorlar. Binada çok fazla ölü alan dikkat çekiyor.
  • Yangın merdiveni dışında kullanıma açık her hangi bir merdiven yok. Sağlık çalışanlarının hastane içi ulaşımda yaşadığı en önemli sorunlardan birini asansörlerin kullanılmasındaki zorluklar oluşturuyor.
  • Yeni açılmış olmasına karşın, hastanenin 7-8 ayda eskidiği gözleniyor. Zemin katlarda yoğun bir kanalizasyon kokusu dikkat çekiyor. Zaman zaman otoparkların bir bölümünün kanalizasyon suyu ile dolduğu belirtiliyor. Kentin bu bölgesindeki kanalizasyon alt yapısının bu büyüklükte bir binanın sıvı atık kapasitesini kaldıramadığı, ciddi bir altyapı sorunu olduğu anlaşılıyor.
  • Hekimlerin önemli bir sorununu sözleşmeli çalışanlar (4924) ile kadrolu çalışanlar arasındaki özlük haklarındaki büyük farklılık oluşturuyor. 4924’ten sözleşmeli çalışanlar 657’den kadroda çalışanlara göre daha avantajlı, daha fazla ücret alıyorlar. Ayrıca, geçici görevlendirmelere 4924 kadrolu hekimlerin gönderilmeyip 657 kadroda çalışan hekimlerin verilmesi ayrı bir huzursuzluk nedeni haline gelmiş durumda. Döner sermaye ücretlerinde yaşanan eşitsizlikler, döner sermaye uygulanmasında pratisyen hekimlere en düşük katsayının uygulanması özlük hakları konusunda önemli sorunlar arasında yer alıyor.
  • Diğer Şehir Hastanelerinde olduğu gibi, hekimler ve sağlık çalışanları karşılaştıkları sorunları Başhekim ile değil, ihaleyi alan şirketin yöneticileri ile çözmek zorunda bırakılıyorlar. Ancak şirket yöneticilerine ulaşmak mümkün olmadığı için, sorunlar için çoğunlukla yetkili bir kişiye iletilemiyor.
  • Herhangi bir eğitim ve araştırma faaliyeti yürütülmemesine karşın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı kadroda çalışan 10 akademik personel bulunuyor, ancak uzmanlık eğitimi verilmiyor.
  • Elazığ Şehir Hastanesi’nin giderleri, kapatılan hastanelerin toplam giderleri ile kıyaslandığında, on kata varan artışlar olduğu görülüyor.
  • Elazığ Şehir Hastanesi de, diğer şehir hastaneleri gibi, kamuya çok yüksek maliyeti, yer seçimin yanlışlığı, yönetsel güçlükleri ve sağlık hizmetlerindeki aksamalar ile dikkat çekiyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.