Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak

Haberler

Danıştay’ın, TTB’nin açtığı dava sonucunda karara bağladığı, Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisinin yer almasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan dava sonucunda karara bağlanan, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisinin yer almasına ilişkin Hasta Hakları Yönetmeliği değişikliği 16 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili gelişmelerin ayrıntılarını Tabip Odalarına gönderdi.

Halen İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bir ya da birden fazla kurulan Hasta Hakları Kurulları, üniversite hastaneleri, özel sağlık kurum ve kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız-diş sağlığı merkezleri aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendiriyor. Sağlık kuruluşunda çözülemeyen her türlü şikâyeti  değerlendirip karara bağlamanın yanında, öneri sunmak ve düzeltici işlemleri belirlemekle görevli olan kurul, başvuruları hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırılık yönünden değerlendiriyor, hatalı tıbbi uygulama yapıldığına yönelik şikâyetler ise kurulun görev alanı dışında bulunuyor.

TTB Merkez Konseyi’nden Tabip Odalarına gönderilen yazıda, Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisinin yer almasının, hekimler hakkındaki şikâyetlerde objektif kararların verebilmesine, şikâyetlerin nedenlerinin saptanıp çözülebilmesine, sağlık hizmetinin geliştirilmesine ve bu anlamda hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilebilmesine yönelik çalışmalara katkı sunacağına işaret edilerek, oda bölgesindeki sağlık kuruluşlarında çalışan tüm hekimlerin bilgilendirilmesi ve Tabip Odası’na üye olmaya davet edilmesi istendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.