14 Mart 100 yaşında! Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz

Makale

Tıbbiyelilerin emperyalizme direnişinin sembolü olan 14 Mart’ın 100. yıldönümü nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bu yıl Mart ayının başından itibaren “1919’dan 2019’a 14 Mart” temasıyla etkinlikler gerçekleştirecek. “Büyük Hekim Yürüyüşü” 17 Mart Pazar günü İstanbul’da.

Tıp Dünyası – ANKARA

İşgal altındaki İstanbul’da, 14 Mart 1919 günü Haydarpaşa’da toplanan tıp öğrencilerinin gerçekleştirdiği protesto, 14 Mart’a ilişkin ilk etkinlik olarak tıp tarihi kayıtlarında yer alıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu yıl 14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla, “1919’dan 2019’a 14 Mart” temasıyla etkinlikler gerçekleştirecek. TTB Merkez Konseyi, tüm hekimleri 17 Mart 2019 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek “Büyük Hekim Yürüyüşü”ne davet etti.

Etkinlik programı, 1 Şubat 2018 günü TTB’de gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Çetin Atasoy, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Ayfer Horasan katıldılar. Açıklamayı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Özgürlük ve bağımsızlığın hekimlik mesleğinin karakterini oluşturduğunu belirten Adıyaman, “Çünkü hekimler, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubudur” diye konuştu.
Adıyaman, Cumhuriyet tarihi boyunca özgürlük ve bağımsızlık yanlısı düşüncelerinden geri atmayan hekimlerin, aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri olduğunu, 14 Mart Tıp Haftalarını da tıpkı 1919’daki tıbbiyelilerin halka duyduğu sorumluluk duygusuyla kutlayarak, halkın talepleriyle hekimlerin taleplerini birleştirdiklerini söyledi. Adıyaman, “Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart açıklamaları ve etkinlikleri bu görev ve sorumluluğun örnekleriyle doludur” dedi.

14 Mart’ın 100. yılında da TTB Merkez Konseyi olarak karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti 14 Mart 1919 bilinciyle savunduklarını belirten Adıyaman, tabip odalarını ve hekimleri 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü de 1919 Tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul’da yapılacak “1919’dan 2019’a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne” katılmaya davet etti.

TTB Merkez Konseyi 1919- 2019 14 Mart Etkinlik Programı:

1. Tabip Odalarınca “1919’dan 2019’a 14 Mart” kapsamında toplantı, panel, forum vb. etkinlikler düzenlenecek.
2. 17 Mart Pazar günü İstanbul’da 1919’dan 2019’a 14 Mart “Büyük Hekim Yürüyüşüne” gerçekleştirilecek.
3. Her Tabip Odasında “1919’dan 2019’a 14 Mart” temalı yüz yıllık sürecin fotoğraflarla aktarıldığı “Fotoğraf Sergileri” düzenlenecek.
4. “14 Mart’ın 100.Yılı” Logolu kokart, anahtarlık vb. materyallerin sağlık kurumlarında hekimler ve sağlık çalışanları ile yaygınlaştırılacak.