TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir!

Haberler

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında, Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Tıp Dünyası – ANKARA

24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında, Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi, TTB Merkez Konseyi tarafından 20 Kasım 2018 günü düzenlenen basın toplantısıyla protesto edildi. KESK, TMMOB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES ve Ankara Tabip Odası’nın (ATO) destek verdiği basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Çetin Atasoy’un yanı sıra KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TDB Yönetim Kurulu üyesi Dr. A.R. İlker Cebeci ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara katıldılar. Basın açıklamasını Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Sağlık Bakanlığı bu uygulamalarla TTB’yi baskı altına almaya çalışıyor

Sağlık Bakanlığı’nca daha önce aynı gerekçeyle TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın da “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatan Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi cezalandırarak aynı zamanda TTB faaliyetlerine de müdahale etmeye, TTB’yi etkisiz kılmaya ve baskı altına almaya çalışmaktadır. Bu uygulama ile Sağlık Bakanlığı, yasaların TTB Merkez Konseyi’ne tanımladığı görevleri kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirme görevlerini engellemeye çalışmaktadır” dedi. Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı’nı, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sığmayan anlayışından vazgeçmeye, yetkilerini kötüye kullanma anlamına gelen bu soruşturma ve görevden alma işlemlerini sonlandırmaya, evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Hekimler her zaman yaşamı savunmuşlardır

Dr. Yaşar Ulutaş da “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasını neden imzaladığını anlattığı konuşmasında, hekimlerin başat görevinin hastalıkları tedavi etmekten daha çok onların ortaya çıkmasını önlemek olduğunu kaydetti. “Hekimler her zaman yaşamı savunmuşlardır” diyen Ulutaş, sözlerini “Bir hekim, bir insan ve TTB Merkez Konseyi’nin bir üyesi olarak Anayasa ile güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğim için “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı acıkmaya imza attım” diyerek tamamladı.

TTB’nin ve Dr. Ulutaş’ın yanındayız

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, TDB Yönetim Kurulu üyesi Dr. A.R. İlker Cebeci ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da konuşmalarında, TTB’nin ve Dr. Yaşar Ulutaş’ın yanında olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce bu uygulamadan geri adım atmaya çağırdılar.

*****

Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur!

TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Pratisyen Hekimler Kolu’ndan yapılan açıklamalarda da Dr. Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesinin feshedilmesi protesto edildi.

TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan yapılan açıklamada, Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak iyi hekimlik değerlerine ve toplumun sağlık hakkını gözeten ilkelere bağlı olarak yıllardır hastalarına şifa dağıtan Dr. Ulutaş’ın, hekimliğin evrensel değerlerini savunduğu için cezalandırıldığına dikkat çekildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün de aynı gerekçeyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “TTB’ye, hekimlere, aile hekimlerine, sağlık çalışanlarına, topluma yönelik bu cezalandırma derhal durdurulmalı, sözleşme fesihleri iptal edilmeli, arkadaşlarımızın ve hastalarının mağduriyetleri acilen giderilmelidir. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz ve vicdansız kararlara karşı hak yerini bulana dek mücadele edeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun açıklamasında da, Dr. Ulutaş’ın haksız sözleşme feshinin derhal iptal edilmesi istenirken, “TTB üzerinde kurulmaya çalışılan baskı bizleri yıldıramayacak, barışa, doğaya ve insandan yana olan tüm değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.