TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası düştü

Haberler

Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla “amaç dışı faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açtığı dava, “konusuz kaldığı” gerekçesiyle düşürüldü.

Tıp Dünyası – ANKARA

Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla “amaç dışı faaliyette bulunduğu” gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açtığı davanın ön inceleme sonrası ilk duruşması 29 Haziran 2018 tarihinde Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 8-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen TTB 69. Büyük Kongresi sonrasında yeni Merkez Konsey’in göreve gelmiş olması dolayısıyla, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine gerek görmedi.

Duruşmaya, KESK eş Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, görevden alınması talep edilen TTB eski Merkez Konseyi üyeleri, TTB Merkez Konseyi üyeleri, İstanbul ve Ankara Tabip Odası’ndan yöneticiler ve çok sayıda hekim katıldı. Duruşmada TTB Merkez Konseyi’ni Av. Ziynet Özçelik, Av. Mustafa Güler, Av. Verda Ersoy ve Av. Özgür Erbaş’tan oluşan heyet temsil etti.
69. Büyük Kongre sonrasında TTB Merkez Konseyi’nin değiştiğini ve bu bağlamda davanın konusuz kaldığını belirterek mazbatayı mahkemeye sunan TTB avukatları, Sağlık Bakanlığı’nın görevden alma talebindeki iddialarını somutlaştırama yükümlülüğünü yerine getirmediğine dikkat çektiler.

Tarafların görüşlerinin alınmasından sonra kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine gerek olmadığını bildirdi.

Ne olmuştu?
Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez Konseyi, 24 Ocak 2018 tarihinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir açıklama yapmış, açıklamada savaşın yaşama, insan sağlığına olumsuz etkilerine işaret etmişti. Yetkililerin hedef gösteren tutumları üzerine, TTB Merkez Konsey üyeleri 29 Ocak 2018 günü gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmışlardı.

Sağlık Bakanlığı, aynı tarihte, Türk Tabipleri Birliği’nin bu açıklama ile amacına aykırı davrandığını konsey üyelerinin bu nedenle görevden alınmasını ileri sürerek dava açmıştı.

Davanın ön inceleme duruşmasının ilki 13.04.2018 günü yapılmış ve tamamlanması 29.06.218 gününe bırakılmıştı. Türk Tabipleri Birliği’nin 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan seçimli büyük kongresi sonrasında bugün yapılan duruşmada inceleme tamamlandı ve dava konusuz kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

O tarihlerde TTB Merkez Konseyine yöneltilen suçlamalar ve gözaltı işlemleri, ülke içinde ve dünyada yankı bulmuş ve tepki çekmişti. Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, pek çok ülkenin hekim birlikleri başta olmak üzere, ülke içinde ve dışında pek çok kurum ve kişi tepkilerini yazılı ve sözlü açıklamalar ile yetkililere iletmiş, bu işlemlere son verilmesi istenmişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.