Meslek örgütlerine yönelik tutum AB İlerleme Raporunda

Haberler

Av. Özgür Erbaş

Avrupa Birliği (AB) İlerleme Raporu yayımlandı. OHAL’in bir an önce sonlandırılması çağrısı yapılan Raporda, Türkiye’de ifade özgürlüğünün büyük ölçüde kısıtlandığı ve bu alanda gerileme yaşandığı belirtildi. Türk Tabipleri Birliği’nin statüsünün değiştirilmesine dair açıklamalar da ifade ve örgütlenme özgürlüğü başlığında değerlendirilerek “açıklamaların büyük kaygıya neden olduğu” vurgulandı.

Anayasada ve diğer yasalarda kabul edilen özgürlüklerin uygulamada büyük ölçüde kısıtlandığı, Anayasa Mahkemesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasındaki yasaklayıcı hükümleri iptal etmesine karşın, olağanüstü hal gerekçesiyle valilere tanınan büyük yetkilerin özgürlüklerin kısıtlanması yönünde kullanıldığı, muhalif grupların barışçıl gösterilerin tamamına yakınının yasaklandığı ve haftalarca süren yasak kararları alındığı kaydedildi. Yasaklamalara rağmen yapılmaya çalışılan açıklamalara güvenlik güçlerinin orantısız bir güç kullanarak müdahale ettiği de belirtilen raporda, LGBTİ grupların onu yürüyüşlerinin son üç yılda İstanbul ve Ankara’da güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı da not edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin örgütlenme ve ifade özgürlüğü hakkının ihlaline ilişkin davalarda verdiği kararların iç hukukta uygulanması yerine tümüyle kısıtlayıcı uygulamalar yapıldığı belirtildi.

OHAL KHK’leri ile kapatılan dernek sayısının 1.400’den fazla olduğu, bunlardan 358’inin yeniden faaliyete geçmesine izin verildiği, bunların kadın ve çocuk hakları, kültürel haklar, mağdurların haklarını savunan derneklerin de kapatılanlar arasında yer alması uygulamanın orantısızlığının delili olarak gösterildi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin “Hükümetin terörizme karşı mücadelesini desteklememek suretiyle ulusal çıkarlara karşı hareket etmekle” itham edilerek üst düzeyde keskin biçimde eleştirilmesi de yine ifade özgürlüğünün kısıtlanması başlığında yer aldı. Meslek örgütlerinin statülerinin değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapılacağına dair açıklamaların da ciddi kaygıya neden olduğu vurgulandı.