Yunanistan’da kötü ekonomik koşullar ve mülteci krizinin sarstığı kamu sağlık hizmetleri alarm veriyor

Haberler

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ –

Yunanistan’da ekonomik kriz, tasarruf politikalarının dayatmaları ve mülteci krizi gibi nedenlerle kamu sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının koşulları giderek kötüleşiyor. Söz konusu nedenlerle ülkede genç hekimlerin yurtdışına göçü artarak sürerken, kamu sağlık kurumlarında giderek azalan sağlık işgücü, halen çalışan hekimlerin iş yükünün ve çalışma sürelerinin dramatik biçimde artmasına neden oluyor. Haftalık çalışma süresinin aşılmasının önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin durumunda iyileşme sağlanabilmesi için kamu sağlık kurumlarında en az altıbin hekimin işe alınması gerekiyor.

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Genel Kurulu’nun 13-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen toplantısında, Yunanistan Tabipler Birliği’nden Dr. Anastasios Vasiadis tarafından sunulan rapor, Yunanistan’da sağlık hizmetlerinin kötü ekonomik koşullar, memorandum dayatmaları ve mülteci krizi dolayısıyla alarm verdiğini ortaya koydu.

Raporda yer verilenler şöyle :

– Kamu hastanelerinde verilen hizmetin kalitesi sağlık bütçesinin yetersizliği, sağlık çalışanı sayısındaki azalma, modern bilimsel, teknolojik ve sosyal gereksinimlere uyum sağlama konusundaki yavaşlık nedeniyle düşüktür.
– Kamu hastanelerindeki sağlık işgücü ikamesi yapılmaksızın çarpıcı biçimde azalırken, sağlık çalışanlarının maaşları da sürekli düşüş içindedir.
– Temel tıbbi materyallerin temininde ciddi sıkıntılar söz konusudur.
– Başka ülkelere göç eden genç hekimlerin sayısında büyük artış görülmektedir (beyin göçü) ve bu durum devam etmektedir.
– Ulusal sağlık sistemi hastanelerinde verilen hizmetin niteliği bu durumdan etkilenmektedir ve durum daha da kötüleşmektedir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri işlemiyor

– Finansal kriz dolayısıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyi işlememesi, ulusal sağlık sistemi hastanelerine başvurularda büyük bir artışa yol açmıştır. Özellikle işsizlerin ve mültecilerin başvuruları yüzde 70’i aşan oranlara ulaşmıştır.
– Hekimler, Avrupa Birliği’nin (AB) hekimler için getirdiği haftalık 48 saatlik çalışma süresinin çok üstünde çalışmak zorunda kalmakta ve Avrupa Konseyi’nden ağır para cezaları gelmektedir. Yunan Hükümeti ağır para cezalarından kaçınmak için hekimlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla acil bir prosedürle bir yasa kabul etti. Etik açısından bakıldığında ise hekimlerin insanlık için üstlendikleri görev her türlü direktifin ve yasanın üzerindedir.

– Çalışma saatlerini azaltan düzenlemenin tek başına uygulanması yeterli gelmeyecektir. Kamu sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması zorunluluktur. Ayrıca hastanelerdeki durumun düzelebilmesi için en az altıbin hekimin işe alınması gerekmektedir. Aksi halde durum daha da kötüye gidecektir.

– Adalar, sınır bölgeleri ve erişilmesi güç yöreler gibi ücra bölgelerde yer alan hastanelerle ilgili olarak sağlık personeli sayısının artırılmasına ve finansal kaynakların daha işlevsel hale getirilmesine ihtiyaç vardır.

Mülteci krizi ile baş edecek yeterli imkân yok

Raporda ayrıca, Yunanistan’ın zayıflamış ekonomisine ve mevcut tasarruf politikalarının basıncına rağmen, mültecilere yardım ve saygı gösterme anlamında elinden geleni yapmakta olduğu ve AB ilkelerine yönelik taahhütlerine bağlı kalarak mültecilerin güvenlik ve bakımını sağlamaya çalıştığı vurgulandı. Özel coğrafi konumu nedeniyle mülteci dalgasına en fazla maruz kalan Yunanistan’ın, Avrupa’nın bu büyük yüküyle de ilgilenmek zorunda kalacağına yer verilen raporda, AB tarafından zaman zaman atılan adımlar ve kurulan mekanizmaların yeterli olmadığı belirtildi. Dublin 2 ve Dublin 3 sözleşmeleriyle korunan diğer ülkelerin pratikte konuya kayıtsız kaldıkları vurgulanırken, Yunanistan’ın ise böyle bir durumla baş etmek için yeterli imkânlarının olmadığına dikkat çekildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.