Mesleki zorbalık ve taciz olaylarına DTB uyarısı

Haberler

Tıp mesleğinde zorbalık ve taciz olaylarının arttığına dikkat çeken Dünya Tabipler Birliği, kabul ettiği tutum belgesinde bu tip davranışların mesleğin temel ilkelerine ve tıbbi pratikle ilgili duyarlılıklara ters düştüğü uyarısında bulundu.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ  

Dünya Tabipler Birliği (DTB), tıp mesleğinde zorbalık ve taciz olaylarının arttığı uyarısında bulundu. Ekim 2017’de Chicago’da düzenlenen 68. Genel Kurul’da kabul ettiği tutum belgesinde taciz ve zorbalığın mesleğin temel ilkelerine aykırılık oluşturduğunu ve tıbbi pratikle ilgili duyarlılıklara ters düştüğüne dikkat çekti.

Son yıllarda zorbalık ve taciz gibi olayların tıp mesleğinde daha fazla görünür hale geldiğine dikkat çekilen belgede, bu gibi olayların sağlıkla ilgili işyerlerinde de gerçekleştiğini gösteren yeterli derecede kanıt bulunduğu kaydediliyor.

Belgede, araştırmaların sağlık mesleğinde zorbalığın uzmanlık alanı ya da cinsiyetle ilgili olmadığını gösterdiğine yer veriliyor ve yaygın bir olgu olarak ortaya çıkan zorbalığın tıbbın tüm uzmanlık alanlarında ve her kademede ortaya çıkabildiğine işaret ediliyor. Bununla birlikte zorbalığın kıdemli bir çalışan tarafından kıdemsiz bir çalışana karşı gerçekleştirildiği tespitinin altı çiziliyor.

DTB’nin hangi koşullarda gerçekleşmiş olursa olsun zorbalık ya da taciz gibi fiilleri kınadığı ve bu tür olaylara ilişkin farkındalığın artırılmasının sorunu ortadan kaldırma yolunda önemli adım olabileceğinin vurgulandığı belgede, ulusal tabip birlikleri, tıp eğitimi veren kurumlar, işverenler ve tıp alanındaki meslektaşları zorbalık ve taciz karşıtı politikalar geliştirip uygulamaya davet ediliyor.

DTB’nin konuyla ilgili olarak politikalar geliştirip uygulamakta dikkate almaları için ulusal tabip birliklerine sunduğu noktalardan bazıları şöyle:

– Meslektaşlar olarak birbirimize nasıl davrandığımız da profesyonellik kapsamında yer alır. Profesyonelce davranmak aynı zamanda aktif olmak, herkesin iyiliği için gerekli girişimlerde bulunmak demektir.

– Zorbalık meslek dışı bir davranıştır, mesleğin temel ilkelerine aykırılık oluşturur ve tıbbi pratikle ilgili duyarlılıklara ters düşer.

– Hangi düzeyde olursa olsun zorbalığın önlenmesi, karşı çıkılması, bildirilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmalıdır.

– Bu tür durumlara tanık olanların da harekete geçme sorumlulukları vardır.

– Genç hekimlerin daha kıdemli hekimlerin zorbalıklarını bildirmelerinin önünde örneğin kariyerlerinde misillemeyle karşılaşma kaygısı gibi özel engeller vardır.

– Zorbalığın ortadan kaldırılması hastalar açısından da daha güvenli hizmet ortamları sağlar.

– Taciz ve zorbalığın her tür belirtisinin üzerine gidilmesi yönetimlerin sorumluluğundadır. Zorbalık ve tacize sıfır tolerans gösterilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.