TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Tanık ve Güler’in

Haberler

TTB Halk Sağlığı Kolu’nca verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’ne bu yıl halk sağlığı alanında yaptıkları önemli çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Çağatay Güler değer görüldü.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanlarından, halk sağlığı önderi Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 103. ve ölümünün 27. yılında Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Törende, TTB Halk Sağlığı Kolu (HSK) tarafından verilen Halk Sağlığı Hizmet Ödülü de sahiplerini buldu.

Halk sağlığı alanında yaptıkları önemli çalışmalar dolayısıyla ödüle değer bulunan Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Prof. Dr. Çağatay Güler, Prof. Dr. Nusret Fişek’in doğumunun 103 ve ölümünün 27. yılı dolayısıyla, 3 Kasım 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi R Salonu’nda gerçekleştirilen törenle, ödüllerini TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’den aldılar.

Dr. Sezai Berber, Prof. Dr. Nilay Etiler Lordoğlu, Prof. Dr. Ferda Özyurda, Dr. Arif Müezzinoğlu, Doç. Dr. Emel İrgil, Prof. Dr. Türkan Günay ve Prof. Dr. Mehmet Zencir’den oluşan ödül Seçici Kurulu;

“Meslek yaşamı boyunca çevre sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda akademik çalışmalarının yanı sıra, topluma yönelik çalışmaları ile halk sağlığının geliştirilmesine yaptığı katkı ve hizmetleri nedeniyle” Prof. Dr. Çağatay Güler’i,

“Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, topluma dayalı tıp eğitimi, birinci basamaktaki hekimlerin güçlendirilmesi gibi alanlardaki hizmetlerinin yanı sıra sağlıkta eşitsizlikler ve ayrımcılık konularında ulusal savunuculuk çalışmaları ve bunları uluslararası platformlara taşıması nedeniyle” Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ı ödüle değer buldu.

 

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, ödül konuşması:

Merhaba,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk kez Gürhan hocanın olmadığı bir anma töreni yapıyoruz. Nusret hocayı ve Gürhan hocayı saygıyla anıyorum.

Nusret hoca adına verilen bir ödülü almak benim için büyük bir mutluluk ve onur. Çok teşekkür ederim.

Ödülü aldığımı Menemen tren istasyonunda aktarma beklerken sevgili Sezai’nin telefonuyla öğrendim. Sonra kendimi düşünürken buldum. Bilirsiniz insanın zihni gariptir, düşünceler birbirini hızla izler. Böylesi bir ödüle layık görülmek insanda ister istemez bir kendini değerlendirme sürecine de yol açabilir, en azından benim için öyle oldu. Meslekte geçen 36 yılımı düşündüm. Neler yapabildiğimi, neler yapmak istediğimi… O günden bu yana neler anımsayıp düşündüğümü paylaşmak isterim sizlerle.

Tıp fakültesini kazanmış ve siyasal bilgilere gidemediği için çok mutsuz ve yaz tatilini ailesinin burnundan getiren bir genç kız iken beni Halk Sağlığı diye bir alandan haberdar eden Fakir Baykurt olmuştu. Toplum Hekimliği diye bir alan var, Nusret hoca diye birisi var, yoksulların, işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsin dediğinde gözyaşlarımı silip Halk Sağlıkçı olmak için tıp okumaya karar verişimi anımsadım… Sonra o Nusret hoca, ben tıp fakültesinde öğrenciyken, Toplum Hekimliği Enstitüsünün 20 yılı adlı kitabı, değerli meslektaşıma diyerek imzalayıp göndermişti… TTB Halk Sağlığı Kolu 1988 yılında kurulduğunda İzmir’den temsilci olarak gelip Nusret Hocayla birlikte çalışma şansım olmuştu. Yani ben Nusret hocanın Türk Tabipleri Birliğinden öğrencisiyim…

Halk sağlığı teknik akademik bilgiye hakimiyeti, toplumun içinde bir sağlık aktivisti olarak işlev görebilmeyi ve günün koşullarının ve toplumun gereksinimlerinin gerektirdiği politik tutumu alabilmeyi gerektiren bir alandır. Nusret hoca ve çalışma arkadaşlarının idam cezasına karşı hekimlik tutumunu belirlerken izledikleri yol tam da budur. 

Ben de geriye dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim işler var.

İyi ki toplumumuzun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yüzlerce öğretim üyesinin katılımıyla müfredat geliştirme sürecinin bir parçası olmuşum…

İyi ki Marmara depreminden 2 yıl sonra insanların hala konteynırlarda barındıklarını saptayan barınma koşulları çalışmasının bir bileşeniydim…

İyi ki 2011 Martında 30 bin sağlık emekçisinin katıldığı çok ses tek yürek mitinginin düzenlenmesine emek vermişim…

İyi ki 2013 Haziranında ülkemizi biber gazı kapladığında, öz bildirimle 11 bin kişinin biber gazı maruziyetini araştırıp raporlayan grubun bileşeni olmuşum ve bu rapor AİHM tarafından kanıt olarak değerlendirilmiş…

İyi ki 2015 ağustosunda tırmanan şiddet koşullarında sağlık çalışanlarına, kurumlarına ve araçlarına saldırıyı belgeleyen ve tıbbi bağımsızlığı savunan çalışmanın bir bileşeni olmuşum…

İyi ki mesleğimi kolektif, örgütlü, çoğulcu bir anlayışla yaşamış ve gerçekleştirmişim…

İyi ki yaşamımı sağlık hakkını, yaşam hakkını ve toplumsal barışı savunmaya adamışım…

İyi ki 2016 ocağında toplumsal barışı savunmak için imza vermişim…

2017 ocağında 36 yıl emek verdiğim işimden ve öğrencilerimden kopartıldım.

Hiç kuşkum yok tarih haklılığımızı ve yaptıklarımızın yerindeliğini kanıtlayacaktır. Bu ödülü bunun öncü habercisi olarak alıyorum…

 

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık – Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı Uzmanı. 

Ege Üniversitesinde Kanserle Savaş Araştırma Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü ve Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

Aynı üniversitede Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Kurucu Başkanı idi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.

11 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

2008-2012 döneminde TTB 2. Başkanlığı ve Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.

06.01.2017 tarihinde 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildi.

Halen Uluslararası International Association for Health Policies in Europe (Uluslararası Sağlık Politikaları Birliğinin Avrupa Biriminin) dönem başkanı.

Çalışma alanları sağlık politikaları, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, eşitsizlikler, topluma dayalı tıp eğitimidir.

 

Prof. Dr. Çağatay Güler – Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde fizyoloji ve halk sağlığı alanlarında uzmanlık eğitimi aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Gülşehir Eğitim Araştırma Bölgesi Başkanlığı (1976), Ordu İl Sağlık Müdürlüğü (1983-1984), Etimesgut Bölge Hastanesi Başhekimliği (1987-1990), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı (1993-1996) görevlerinde bulundu.

Başlıca çalışma alanları çevre sağlığı ve sağlık eğitimidir.

Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) üyesidir.