Isparta Şehir Hastanesi’nde Akfen ağırlığı

Haberler

“Isparta Şehir Hastanesi kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan tüm girişimler gibi bir özelleştirme uygulamasıdır. Kamu sağlık hizmetlerinin kâr amacı güden özel şirketlere devredilmesi ‘sağlıklı insan ve sağlıklı toplumla’ bağdaşmaz. Bu nedenle, şehir hastaneleri projesinden vazgeçilerek, var olan hastanelerin de Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerekmektedir.”

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Isparta Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, resmi açılışı 24 Mart 2017 tarihinde yapılan ve o tarihten bu yana sağlık çalışanlarının ve vatandaşların yaşadığı çeşitli sorunlarla gündeme gelen Isparta Şehir Hastanesi’nde 31 Temmuz-1 Ağustos 2017 tarihlerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonucu oluşturulan raporda, Isparta Şehir Hastanesi’nin kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan tüm girişimler gibi bir özelleştirme uygulaması olduğuna dikkat çekilerek, kamu sağlık hizmetlerinin kâr amacı güden özel şirketlere devredilmesinin “sağlıklı insan ve sağlıklı toplumla” bağdaşmadığı ve şehir hastaneleri projesinden vazgeçilerek, var olan hastanelerin de Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda yer alan tespitler şöyle:

·         Hastane yönetiminde Akfen şirketinin ağırlığı hissedilmektedir.

·         Hastanenin ihale edilmesinde Akfen şirketine %70 doluluk varmış gibi ödeme yapılacağı kabul edilmiştir. Bu toplumun sağlığı açısından önemli bir sorun olduğu gibi, toplumun gelirlerinin Afken şirketine devredilmesidir.

·         Hastane çok geniş bir alana yayılmış durumda ve birimler arası ulaşım zor. Bu durum hem çalışanlar hem de hastalar tarafından bildirilmiştir.

·         Katlar arası ulaşım asansörlerle sağlanmakta, ulaşım süresi uzamaktadır. Sağlık çalışanlarının farklı servislerde yatan hastalara ulaşımı zorlaşmakta ve yolda çok zaman kaybedilmektedir.

·         Devredilen hastanelerde güvenlik, sekreterlik, danışma hizmetlerinde çalışanlar işlerinden çıkarılmış,  yerlerine asgari ücretle yeni elemanlar alınmıştır.

·         Şirkete devredilen sağlık hizmetlerinde çalışanlar başka birimlere dağıtılmış, fizik tedavi ve rehabilitasyon, laboratuvar, radyoloji gibi  birimlere asgari ücretle yeni meslek elemanları alınmıştır. Sağlık çalışanlarının emek değerlerini düşüren bu uygulamanın diğer meslek gruplarına da uygulanabileceği olasılığı gündeme gelmektedir.

·         Şehir hastanesinin açıldığı ilk iki ayda hekimlere döner sermaye payları ödenmemiştir. Daha sonra giderek artan miktarda ödenmeye başlandığı öğrenilmiştir. Bu süreçte  döner sermaye gelirlerinin genel olarak düştüğü, hekim ve sağlık çalışanlarına eskiye göre daha düşük ödemeler yapıldığı öğrenilmiştir.

·         Hekimlerde genel olarak yorgunluk, geleceğe yönelik bir umutsuzluk ve mümkün olursa başka bir hastanede çalışma isteği vardır.

·         Afken şirketinin Isparta kamuoyuna yaptığı Isparta Şehir Hastanesi’nin sağlık turizmine açılacağı propagandası ise, halkın sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ile bağdaşmamakta; şirketin amacının sağlığın korunması ve geliştirilmesi değil, sağlık hizmetlerinden para kazanmak olduğunu göstermektedir. Bu, kabul edilemez.

·         Şehrin merkezinde bulunan üç hastanenin bina ve arsalarının geleceğinin ne olacağı bilinmemektedir. Bu binaların Akfen şirketine devredildiği yönündeki duyumlar kaygı uyandırmaktadır.

·         Isparta Şehir Hastanesi’nin açılması ile birlikte, eski hastanelerin çevresinde bulunan yardımcı sağlık, eczacılık, beslenme, otelcilik hizmetlerini sunan esnaf olumsuz etkilenmiştir.