TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (The Standing Committee of European Doctors; CPME) tarafından 7 ve 8 Nisan 2017 tarihlerinde Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, Komitenin gözlemci üyesi olan TTB’yi Prof. Dr. Dilek Aslan temsil etti.

Toplantının ilk gününde dört çalışma grubu oluşturuldu ve TTB, “e-Sağlık” ve “Beslenme ve Fiziksel Aktivite” çalışma gruplarına aktif katılım sağladı.  

Toplantının ikinci gününde CPME Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TTB gözlemci üye (associate member) statüsünde katıldı.

Genel Kurul’un gündeminde bu başlıklar yer aldı:

  1. Açılış ve gündemin onaylanması
  2. Genel Kurul çalışmalarının onaylanması
  3. CPME işleri ile ilgili bilgilendirme
  4. CPME üyesi diğer organizasyonların raporları/görüşleri
  5. Üyelerin raporlarının paylaşılması
  6. Uluslararası ajandanın paylaşılması
  7. İleriki dönem toplantıların duyurusu
  8. Diğer konular

TTB, toplantı sürecinde halen katkı sunduğu başlıkların yanı sıra Komitenin süregelen kimi çalışmalarına katılma konusunda da girişimlerde bulundu. Bu bağlamda; Mülteciler ve Sağlık Çalışma Grubu’na dahil olan TTB, konuya ilişkin bilimsel paylaşımlarını ve diğer konulardaki katkılarını sözel olarak iletmiştir.

Toplantı sırasında görüşülen ve karara bağlanan dokumanlar arasında “sağlık veri tabanı ve biyobanka”, “şişmanlık ve önleme”, “medikal ürünler ve kapalı etiket kullanımı” gibi konularda oluşturulan CPME görüşleri bulunuyor. Görüşlere http://www.cpme.eu/news/ adresinden ulaşılabilir.