Hekimlerin talepleri TBMM’ye taşındı

Haberler

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart dolayısıyla gündeme getirdiği taleplerini TBMM’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı “Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin”, “hastalara yeterli süre ayrılsın”, “çalışırken ve emeklilikte insanca ücret” ve “sağlıkta şiddet sona ersin” taleplerini TBMM’ye taşıdı.

15 Mart 2017 günü gerçekleştirilen, TBMM’de temsil edilen partilere mensup tüm hekim milletvekillerinin davet edildiği basın toplantısına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Murat Emir, HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul ve Müslüm Doğan katıldılar. TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İkinci Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Genel Sekreter Dr. Sezai Berber ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın yer aldığı basın toplantısında, “14 Mart’ta 4 Talep” bir kez de TBMM’den duyuruldu. 

Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, OHAL sürecinde şu ana kadar, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 565, Tıp Fakültelerinden bin 196 olmak üzere toplam 2 bin 761 hekimin ihraç edildiğini söyledi. Çok sayıda hekimin ihraç edilmesi dolayısıyla sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluştuğunu kaydeden Tükel, bu durumun halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin bir aksaklığa neden olduğunu söyledi. Tükel, “Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza, ancak soruşturma sonucunda suçluluğu kanıtlanan kişilere verilebilir. Adil yargılama usullerine uyulmadan keyfi bir şekilde işlerine son verilen hekimlerle sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmeyi, meslek örgütümüzün bu dönemdeki temel sorumluluğu olarak görüyoruz” diye konuştu.

Hastaya yeterli süre ayrılsın

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana unsurlarından biri olan performansa dayalı ödeme sisteminin, hekimlerin çok kısa sürede çok sayıda hasta bakmasını zorunlu kıldığına dikkat çeken Tükel, hastaya ayrılan sürenin kısalmasının bir sonucu olarak çok sayıda BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR çekilmesine neden olduğunu anlattı. Tükel, “Oysa, biliyoruz ki, bir hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru tanı koyması ve doğru tedavi uygulaması mümkün değildir” diye konuştu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Tükel, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara uygun olarak çalışma sürelerinin düzenlemesini talep etti. Tükel, “Bu taleplerimizin karşılanması, iyi hekimlik yapmamızın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmamızın ve toplumumuzun daha iyi bir sağlık sistemine ulaşmasının yollarını açacaktır” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, hekimler ve emekli hekimler için emekliliğe yansıyacak, güvenceli bir ücret politikası için önerilerini ve sağlık çalışanlarının yıpranma sürelerinin karşılığı olarak “Fiili Hizmet Süresi Zammı” ile ilgili bir yasa değişikliği önerisi hazırladıklarını bildirdi.

Sağlıkta şiddet sona ersin

Sağlık alanındaki en önemli sorunlardan birinin şiddet olduğunu belirten Tükel, günde en az 31 sağlık çalışanının şiddete uğradığını, bunun da üçte birinin fiziksel şiddet olduğunu söyledi. Tükel bu konuda da yasa taslağı önerisi hazırladıklarını belirtirken, “Yasal düzenlemeyle önlenmesi mümkün değil ama bir caydırıcılık ve koruyuculuk sağlanması için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.