Hekimler birlikte güçlü!

Makale

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, tabip odalarınca gerçekleştirilen etkinliklerde hekimlerle buluştu. TTB Merkez Konseyi, Mart ayı başından itibaren Samsun, Adana, Hatay, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Şanlıurfa’da hekimlerle bir araya geldi. Şubat ayı içinde de Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Diyarbakır ve Van Tabip Odalarına ziyaretler gerçekleştirilmişti.  

 

Samsun

Samsun Tabip Odası'nda 14 Mart haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber'in katıldığı "14 Mart'a Giderken Türkiye'de Sağlık Ortamı" konulu forum gerçekleştirildi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan'ın açılış konuşmasını yaptığı forumda TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber Türkiye'de sağlık ortamının tablosunu çizdi.

 

Adana

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında Adana Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu. Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB’nin 14 Mart dolayısıyla gündeme getirdiği 4 talebi hatırlatarak, “Haksız hukuksuz ihraç edilenler görevine iade edilsin. Hastaya yeterli süre ayrılsın. Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ve sağlıkta şiddet sona ersin! Bu taleplerimizi yıllardır dillendiriyoruz. Bu konuların çözüme kavuşması için tüm odalar ve TTB ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

 

Hatay

Hatay’da 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart’a giderken Türkiye sağlık ortamının bir değerlendirmesini yaptı ve TTB’nin 14 Mart için belirlediği talepleri paylaştı. TTB’nin 14 Mart faaliyetlerini de anlatan Tükel, fiili hizmet zammı ve şiddet ile ilgili hazırlanan yasa taslağı önerilerini ve hekim ücretlerini de içeren çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini paylaştı.

 

İzmir

TTB Merkez Konseyi 6 Mart 2017 Pazartesi günü de İzmir’de hekimlerle buluştu. İzmir Tabip Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz katıldılar. Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye’de sağlık ortamının içinde bulunduğu durumu ayrıntılarıyla ortaya koyan bir sunum yaptı. Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) yıllar içerisinde sağlık alanında yarattığı tahribatı anlatan Tükel, SDP’nin ayaklarını oluşturan Genel Sağlık Sigortası (GSS), Aile Hekimliği, Performans Uygulaması, Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Yapılandırılması, Birlikte Kullanım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kamu-Özel Ortaklığı gibi başlıklarda var olan tabloyu ayrıntılı istatistikler ve tespitlerle aktardı.

 

Kocaeli

9 Mart 2017 tarihinde Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı. Tükel, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık ortamına verdiği zararı anlattı.

 

Muğla

11 Mart 2017 Cumartesi günü Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar. Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulandığı 2002 – 2015 yılları arasında hastane sayılarının artışına dikkat çeken Tükel, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerin %11.8, üniversite hastanelerinin %40, özel hastanelerin ise %107.4 oranında arttığını söyledi. Yatak sayısının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %13.9, üniversite hastanelerinde %45.6, özel hastanelerde ise %252.3 oranında arttığını kaydeden Tükel, “Bu rakamlar büyük özel hastanelerin daha yüksek oranlarda açıldığını göstermektedir” diye konuştu.

 

Urfa

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart 2017 tarihinde Şanlıurfa’da hekimlerle buluştu. Şanlıurfa Demokratik Hekim Girişimi üyelerinin organize ettiği “14 Mart’a giderken Türkiye Sağlık Ortamı Paneli”ne Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Şeyhmus Gökalp, Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Civan Gökalp katıldı. Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB’nin 14 Mart dolayısıyla dile getirdiği 4 talebi tekrarladı. Dr. Şeyhmus Gökalp de, TTB olarak herkese ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmetinin verileceği bir sağlık sistemini savunduklarını ve bunun mücadelesini vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi.