TÜSEB ve TİTCK’na Kamu İhale Kanunu muafiyeti

Haberler

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Kamu İhale Kanunundan muafiyet getirildi.

Av. Özgür ERBAŞ – ANKARA

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Kamu İhale Kanunundan muafiyet getirildi. Bakanlar Kurulu Kararına göre “Sağlık Bakanlığının ilgili ulusal araştırma ve geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan hizmet alımları” Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak. Ancak yapılan düzenlemenin içeriğindeki belirsizlik nedeniyle “araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan hizmet” başlıklarına nelerin dahil olduğu anlaşılamıyor.

Yapılan değişiklikle ayrıca ihalelere dair temel ilkelerde “parasal sınırlar” başlığı da değiştirilerek ihale tutarlarının ilgili yönetim kurullarınca belirleneceği düzenlemesi getirildi. Bakanlar Kurulu Kararıyla 2012 yılında 3 Milyon TL olarak belirlenen tavan limit bu düzenlemeyle tümüyle kaldırılmış oldu.

Araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının pazarlık usulüyle yapılması gerektiğine dair düzenleme de değiştirilerek ilan yapılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın ihale yapılmasının önü açılmış oldu. Bakanlığın özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmek amacıyla yurt dışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı hastaneler ve eğitim kurumları ile etüt merkezleri ve araştırma merkezlerinden araştırma ve geliştirme projeleri çerçevesinde yapacakları hizmet alımları ilansız ve geçici teminatsız yapılabilecek.

İhale yapıldıktan sonra işin tamamlanmasını teminen alınan kesin teminata da istisna getirildi. Buna göre Bakanlığı özel bütçeli ilgili kuruluşlarının ulusal araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütmek amacıyla yapacağı hizmet alımlarında ihale konusu edimin ifa şekli sözleşme bedeli ve süresi ile ödeme şekli, hizmet sunucunun yabancılık unsuru taşıyıp taşımaması gibi hususlar gözönüne alınarak teminat alınıp alınmayacağına yönetim kurulu karar verecek.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.