Ruhsatsız sağlık hizmeti verilmektedir!

Haberler

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı raporunda kamu idarelerince açılıp işletilen sağlık tesislerinin ruhsatlandırılmadığı tespitine yer verdi. 

Av. Özgür Erbaş

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda şu tespit var: Kamu idarelerince açılıp işletilen sağlık tesisleri ruhsatlandırılamamaktadır. Sağlık hizmetinin “ruhsatsız” olması ne anlama gelmektedir? Temel olarak mesele bir ölçünün belirlenmesi ve tesislerin bu ölçüye uygun olup olmadığına göre denetlenmesi. 663 sayılı KHK ile kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek görevi Sağlık Bakanlığı’na verildi. Ancak kamu sağlık tesisleri için maddenin uygulanmasını gösterecek yönetmelik henüz yok. Bu nedenle özel sağlık kuruluşları Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsatlandırılıyor, ama kamu sağlık tesislerinin nasıl ruhsatlandırılacağı belli değil.

Sonuç: 51 adet devlet üniversitesi hastanesi, 20 adet vakıf üniversitesi hastanesi, 27 adet devlet üniversitesi diş hekimliği fakültesi hastanesi, 10 adet vakıf üniversitesi diş hekimliği fakültesi hastanesi, 859 adet Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisi, 1262 adet Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı sağlık tesisi ve 2 adet belediye hastanesi olmak üzere toplam 2231 adet sağlık tesisi geçici ruhsat ile faaliyet gösteriyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı olarak hizmet veren 5675 adet aile sağlığı merkezi, 160 adet entegre ilçe hastanesi, 79 adet halk sağlığı laboratuvarı, 910 adet toplum sağlığı merkezi olmak üzere toplam 6824 adet sağlık tesisi ise ruhsat veya geçici ruhsat belgesi yok. Bu tesislere 1 Kasım 2013 günlü Bakanlık onayı ile 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici ruhsatname verildi. Daha sonra geçici ruhsat belgelerinin süresi önce 1 Ocak 2016’ya sonra 1 Temmuz 2016’ya kadar uzatıldı, ama sorun çözülemedi.  

Sağlık Bakanlığı Sayıştay’a verdiği yanıtta mevzuat çalışmalarının devam ettiğini, diğer ülkelerin ruhsatlandırma ölçütlerinin tarandığını, yeni açılacak veya ön izin talebinde bulunulan sağlık tesislerinin projelerinin daha evvel yayımlanmış çalışmalar ve yeni hazırlanan çalışmalar göz önünde bulundurularak mimarlar tarafından değerlendirildiğini ve özellikli ünitelere kendi mevzuatı kapsamında tescil edilmek/ruhsat düzenlemek suretiyle izin verildiğini söylemiş. Kamu ve özel sektörü kapsayacak Sağlık Tesisleri Planlama ve Ruhsatlandırma Yönetmelik Taslağı çalışmaları devam ediyormuş.

2013 yılı Haziran’ında Ankara ve İstanbul tabip odalarına “revir adı altında ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği” iddiasıyla dava açılmış yaralılara camide tıbbi yardım yapan hekimler de benzer iddialarla yargılanmıştı.

Kamu eliyle sağlık hizmeti vermenin ölçütlerini bir türlü belirleyemeyen Sağlık Bakanlığı’nın mesele “gönüllü” işler olunca aldığı tavrın ölçüsü ise malum.  

  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.