Sur’da zırhlı ambulans göreve başladı

Haberler

5.5 ton ağırlığında ki zırhlı ambulanslar 450 bin liraya mal oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Diyarbakır’ın Sur ilçesi dışında, Silopi ve Cizre’ye de birer zırhlı ambulans gönderilecek.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde zırhlı ambulans göreve başladı ve sağlık ortamı da zırhlı ambulans yaklaşımıyla tanışmış oldu. Sağlık Bakanlığı savaş ortamının daha uzun süre devam edeceğini öngörmüş olmalı ki ambulansları zırhlı hale getirmeye başladı. Bu aynı zamanda sağlık alanında da insani değil güvenlikçi yaklaşımın egemen olmaya başlaması anlamına geliyor.
5.5 ton ağırlığında ki zırhlı ambulanslar 450 bin liraya mal olmuş, Bakanlığın açıklamalarına göre Diyarbakır Sur ilçesi dışında, Silopi ve Cizre’ye de birer zırhlı ambulans gönderilecek. Arka kabinleri kurşun geçirmez metal zırhla kaplanan ambulansların camları da kurşun geçirmez şekilde tasarlanmış. Ancak zırhlı araçla olay yerine gidildiğinde zırhlı araçtan inmeden vakaya nasıl müdahale edileceği büyük bir soru işareti olarak ortada duruyor.
Sağlıkçılara ve sağlık çalışanlarına, savaş ortamında bile savaşan taraflarca saldırılmaz. Çünkü sağlıkçılar yardıma muhtaç kimsenin dil, din, cinsiyet, etnik kimliği gibi şeylere bakmadan kim olursa olsun ona yardım etme gayreti içinde olurlar. Bu tarafsız duruşları nedeniyle her zaman her kesimin ihtiyaç duyabilecekleri bir konumdadırlar. Zırhlı ambulansların çözüm olarak görülmesi bu anlayışın en azından Bakanlık nezdinde yıkılmış olduğu anlamına mı geliyor?  Ama bunun bir çözüm olamayacağı son derece açık. Sağlık hizmetlerinde askeri ve polisiye tedbirlerden daha çok insani politikalara ihtiyaç olduğu görülüyor. Nitekim Sur’da günlerce ambulans bekleyen yaralıların artık hayatta olmaması zırhlı ambulansın henüz göreve başlamamış olmasından değil, insani politikaların yeterince hayata geçirilememiş olmasından kaynaklanıyor olabilir.