‘Kültür ve sanatın birleştirici dili barışa yol olsun’

Haberler

Geçtiğimiz Ekim ayında kurulan TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, son dönemlerde giderek artan şiddet ortamının toplum üzerinde yarattığı korku, kaygı ve yılgınlığın ancak sanatsal faaliyetlerle aşılabileceği görüşünden hareketle bir dizi etkinlik programı oluşturdu.

Edebiyat sohbetlerini içeren “7 Kent 7 Matine” programını hazırlayan TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, programın ilk etkinliğini 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Ağrı’da, Ağrı Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Edirne’de yapılacak bir sonraki etkinliğin hazırlıkları sürüyor.

TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini ve 7 Kent 7 Matine programını, grubun kurucu üyelerinden Dr. Ali Özyürt ve Dr. Ayşegül Tözeren ile konuştuk.

  • TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nca düzenlenen 7 Kent 7 Matine projesi başladı. Proje hakkında bilgi verir misiniz? Projenin amacı nedir?

2014-2015 döneminde İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in önerisiyle İstanbul Tabip Odası- Edebiyat Matineleri etkinliğini başlatmıştık. Kadıköy Büro’da her ayın son pazarı buluşarak, yazarları konuk ederek sohbet ediyor, öncesinde de hekim arkadaşlarımızla keyifli kahvaltılar ediyorduk. İstanbul’daki edebiyat matineleri giderek farklı farklı hekimler için bir buluşma noktasına dönüşünce bunu ülke geneline yaymayı düşündük. Türk Tabipleri Birliği’ne 7 Kent 7 Matine projemizi sunduk. İsminden de anlaşılacağı gibi 7 farklı kentte edebiyat matineleri yapmayı planladık. Amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz:

•                Edebiyat alanında yazarların, eleştirmenlerin, yayın yönetmenlerinin hekimlerle buluşabildiği, yapıtlar ve edebiyat üzerine düşüncelerin tartışılabildiği özgür bir forum oluşturmak.

•                Hekimlerle edebiyatçılar arasında kültürel bir köprü oluşturmak.

•                Hekimlerin bulunduğu platformlarda Türkiye ve Dünya Edebiyatı’nı tanıtmak.

•                Sivil toplum faaliyetlerinin kültür yoluyla da etkinleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışan kuruluşlara destek vermek.

•                Farklı kentlerdeki hekimler arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.

•                Edebiyatın gücüyle hekimler arası farklılıklardan doğan zenginliği ortaya çıkarmak ve birlikte çalışma idealine dönüştürmek.

  •    İlk matine Ağrı’da gerçekleştirildi. Programın devamı nasıl gelecek?

Evet, ilk etkinliğimizi Latife Tekin ve Firat Cewerî’nin konukluğunda Ağrı’da gerçekleştirdik. Bu ay Edirne’de edebiyat matinesini gerçekleştireceğiz. Altay Öktem ve Deniz Durukan konuk olacak.

  •   Sabit bir etkinlik programı mı uygulanıyor, yoksa her kentin özelliğine, önceliğine göre   farklı programlar mı düzenleniyor?

Her kentte sabit olarak bir ya da birden fazla edebiyatçı ile sohbet gerçekleştiriyoruz. Hangi edebiyatçının  konuk olacağına o kentin tabip odası ile birlikte karar veriyoruz. Yemek, tarihi alanlarda gezinti gibi sosyal programlarıysa kentin yapısına göre düzenliyoruz.

  •   Projeye kimler katkı veriyor? Etkinlik nasıl duyuruluyor?

Projeye temel olarak düzenleyici olan TTB ve tabip odaları destek veriyor. Bunun dışında etkinlik yaptığımız kentlerdeki STK’lar ve belediyeler de destekçi oluyor. Etkinliğin ilk duyurusu TTB Merkez Konseyi tarafından tabip odalarına yazılan bir davet mektubuyla oluyor. Bunun dışında da sanal afiş kullanarak sosyal medyada da duyuru yapıyoruz.

  •   TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ne zaman oluşturuldu? Grubun amacı ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ekim ayında Gümüşlük Akademisi’nde 13 tabip odasından 24 hekimin katılımıyla bir çalıştay içinde tartışılarak kuruldu. Çalıştayın ana amacının antidemokratik uygulamaların ve baskıcı tutumlarının hekimler üzerinde yarattığı korku, yılgınlık, duyarsızlık ortamına bir çözüm bulmak olduğu belirtildi. Ayrıca özellikle son dönemlerde yaşadığımız şiddet ortamının toplum, üzerinde yarattığı korku, yılgınlık ortamının ancak sanatsal faaliyetler ile aşılabileceği tüm hekimler tarafından özellikle vurgulandı. Kültür-sanat faaliyetlerinin artmasının en önemli kazanımlarından birinin iş ve ülke ortamının verdiği yorgunluğun aşılmasının bir parçası olabileceği tüm katılımcılar tarafından ortak bir söylem olarak belirtilmiştir.

  •   Grupta yer alanlar/gruba katkı verenler kimler?

TTB-Kültür ve Sanat Grubu, tabip odalarının kültür-sanat etkinliklerinde öne çıkan hekim meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Gönüllülük esasıyla çalışan bir grup olup hızla kaynaşmıştır. Hekimler arasında azımsanmayacak kadar yazar, şair, ressam, fotoğraf sanatçısı, tiyatrocu ve müzisyen bulunmaktadır. Grubun bir işlevi de farklı illerde öbek öbek toplanan bu kültür ve sanat dostu meslektaşlarımızı TTB çatısı altında bir araya getirmektir.

  •   Sizin eklemek istedikleriniz var mı?

Son olarak şunları söylemek isteriz; toplum giderek ayrışıyor, ülkenin doğusunda savaş hüküm sürerken batısı sessizliğini koruyor. Hekimler bu çatışmacı ve ayrıştırıcı dilin etkisi altına girdi. Biz hekimler için ortak bir dil arayışı olarak kültür ve sanatın birleştirici dilinin bizi birbirimize yaklaştıracağını düşünerek bir araya geldik. Bundan sonra daha geniş katılımlarla edebiyat matinelerimizi tüm ülke sathına yaymayı düşünüyoruz.

Bize bu olanağı veren Tıp Dünyası gazetesine teşekkür ederiz. Çalışmalarımıza ilgi duyan meslektaşlarımız bize [email protected] ve [email protected] adreslerinden ulaşabilirler.

 

ttb_ks

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.