Dr. Kamil Furtun cinayeti göz göre göre geldi

Haberler

Furtun cinayetinin nasıl göz göre göre geldiğini hastane kayıtlarındaki iki önemli belge ortaya koydu. Belgeler, Furtun cinayetinden sabıkalı İsmail Koyun isimli şahsın hastanede başka çalışanlara da şiddet uyguladığını, uzun süredir sürekli hastane içinde dolaşarak huzursuzluk yarattığını ve tüm bunlara karşın hastane idaresinin ve yetkililerin önlem almadığını gösteriyor.

Tıp Dünyası – ANKARA

Sağlık meslek örgütleri, 29 Mayıs 2015’de Samsun’da görevi başında silahlı saldırıda öldürülen Dr. Kamil Furtun'un katilinin yargılanacağı davanın 18 Eylül 2015 tarihinde yapılacak ilk duruşmasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, hastanedeki sağlık çalışanlarının anlatımlarının ve bazı hastane tutanaklarının Dr. Kamil Furtun cinayetinin göz göre göre geldiğini ve hastane güvenliğini sağlamakla yükümlü olan herkesin ciddi ihmalleri bulunduğunu ortaya koyduğu belirtildi. 

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği adına Dt. Serdar Sütçü, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve TMRT-Der Başkanı Nezaket Özgür katıldılar. Açıklamayı yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, sağlık alanında uygulanan politikaların ve yöneticilerin sağlık çalışanlarına yönelik olarak kullandığı dilin sağlık alanındaki şiddeti körüklediğini ancak Furtun cinayetinin başka boyutları da olduğunu söyledi. Dr. Kamil Furtun'u öldüren kişinin hastane çalışanı olmadığı halde hastane içinde sürekli dolaşan ve daha önce başka sağlık çalışanlarına da şiddet uyguladığı bilinen bir kişi olduğunu belirten İlhan, bununla ilgili iki belgeyi basın mensuplarına sundu. 

İlhan, başka ülkelerde Sağlık Bakanı'nın istifasını gerektirecek böyle bir olayda, bugüne kadar ne kimsenin istifa ettiğini, ne de kimsenin görevden alındığını söyledi. Bunun aksine hastane çalışanları hakkında bilgi "sızdırdıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirten İlhan, 18 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilecek duruşma tarihinde Samsun Adliyesi'nde olacaklarını ve bu olayın peşini bırakmayacaklarını kaydetti. 

Serdar Sütçü, Dr. Kamil Furtun cinayeti ile ilgili olarak bir araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatarak, "Ancak dağ fare doğurdu" diye konuştu. Sağlık alanındaki şiddetin bir de görünmeyen boyutu olduğunu belirten Sütçü, her gün onlarca sağlık çalışanının şiddete uğradığını kaydetti. Sütçü, Türk Dişhekimleri Birliği olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini duyurdu. 

TMRT-Der Başkanı Nezaket Özgür de, radyoteknoloji çalışanlarının hastanelerin genellikle en ıssız, en karanlık, en izbe yerlerinde görev yapan bir meslek grubu olduğunu belirterek, hem çalışma ortamlarında önlem alınmasını, hem de Furtun cinayetinde olduğu gibi bu kadar göz göre göre gelen olayların önlenmesini istediklerini belirtti. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yeterince yaptırım uygulanmadığını kaydeden Özgür de bu sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. 

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da, bu cinayetin sorumlusunun sadece cinayeti işleyen kişi olmadığını söyledi. AKP'nin ve sağlık alanında uygulanan politikaların sağlık alanındaki şiddetin baş sorumlusu olduğunu belirten Kara, bu cinayetin faili ve azmettirenleri hakkına gerekenlerin yapılması için mücadele edeceklerini kaydetti. 

Nöbet defterine kayıtlı şiddet

Belgelerden biri 06.11.2013 tarihli nöbet defteri. Buna göre, Furtun’u öldürmekten sabıkalı İsmail Koyun isimli şahsın, söz konusu tarihte akşam saat 8.00 sıralarında nöbetçi santral memurunu yumrukladığı belirtiliyor. Nöbetçi santral memurunun bu olayda burnu kırılıyor. Ancak hastane idaresi tarafların şikayetçi olmadığı gerekçesiyle herhangi bir işlem yapmıyor. Oysa, kasten yaralama filinin söz konusu olduğu durumlarda suçun kovuşturulması şikayete bağlı değil.

Cinayetten bir gün önce

İkinci belge ise Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinin hemen bir gün öncesinde 28.05.2015 tarihinde hastanede yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’nın tutanağı. Tutanakta, İsmail isimli bir şahsın sürekli hastane içinde bulunduğu ve bunun uzaklaştırılabilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğü belirtiliyor. Hastane yönetiminin toplantıya konu olacak derecede huzursuzluk yaratan bir kişi için önlem almadığı anlaşılıyor.