#Gına geldi!

Makale

Uzmanlık öğrencileri ve genç uzman hekimler sesleniyor:

Kötü çalışma ortamından
Yıllık izinleri borç gibi almaktan
Niteliksiz uzmanlık eğitiminden
Günde 150 hasta bakmaktan
Hastaların yanında kötü muameleden
Emekliliğe yansımayan ücretlerden
#Gına geldi!

Uzmanlık öğrencileri ve genç uzman hekimler çalışma koşullarının olumsuzluklarına dikkat çekmek amacıyla “gına geldi” kampanyası başlattı. Asistan ve uzman hekimlerin şikayetlerini dile getirdikleri fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

TIP DÜNYASI – HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekimler Kolu çalışma koşullarının olumsuzluklarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada “gına geldi” kampanyası başlattı. Asistan ve genç uzman hekimler kampanyaya destek vererek kamera karşısına geçti. Şikayetlerini dile getirdikleri video ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor. 

“Kötü çalışma ortamından gına geldi”, “Yıllık izinleri borç gibi almaktan gına geldi”, “Niteliksiz uzmanlık eğitiminden gına geldi”, “Günde 150 hasta gına geldi gari”, “Hastaların yanında kötü muameleden gına geldi”, “Emekliliğe yansımayan ücretlerden gına geldi”, “Acil olmayan acil hastalarından gına geldi”, “Tek başına poliklinik yapmaktan gına geldi”, “Daha çömezken konsültasyona çıkmaktan gına geldi”, “Eksik, kalitesiz malzeme ve ilaçla çalışmaktan gına geldi” vd…

Asistan hekimlere neden gına geldi?

Altı yıllık üniversite eğitiminin ardından bir alanda uzmanlaşmak isteyen her hekim, yine zorlu bir süreçle aşılan Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) ardından, 2-5 yıl arasında değişen bir süre zorunlu “asistan hekimlik” görevi yapıyor. Bu süre içerisinde asistan hekimlerden hem eğitim görmeleri, hem bilimsel araştırma yapmaları, aynı anda da sağlık hizmeti sunmaları bekleniyor. Ancak, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte; performansa dayalı ücretlendirme, sağlık hizmetinin ticarileşmesi, sağlık iş gücündeki plansızlık gibi nedenlerle son yıllarda işin eğitim ve araştırma neredeyse tümüyle gözden çıkarılmış ve asistan hekimler kölece çalışma koşullarına itilmiş durumdalar.

Asistan ve genç uzman hekimler, can güvenlikleri olmadığını, şiddet görmekten bıktıklarını, yarım yüzyıl sonra gelecek emekliliğin herhangi bir kıymetinin olmadığını belirten hekimler, almış oldukları ücretlerin emekliliklerine yansımadığını, hükümetin zam müjdesinin bir kandırmaca olduğunu, saatlik 3 lira zammın kimsenin yüzünü güldürmediğini, yıpranma payına sahip olmadıklarını söylüyorlar.

Hekimler, gün geçtikçe vasıfsızlaştırıldıklarını, nitelikli uzmanlık eğitimi alamadıkları gibi, sürekli olarak “hastanemiz batıyor, döner sermaye ücretlerinizi keseceğiz, daha çok çalışın” baskısı altında olduklarını ifade ediyorlar. 

Asistanlar sorumluları göreve çağırıyor!

Asistan hekimler aslında uzun süredir çeşitli eylem ve etkinliklerle çalışma koşullarındaki olumsuzlukları gündeme getiriyor ve sorumluları bu olumsuzlukları giderecek adımları atmaya çağırıyorlar. Asistan hekimler şimdi de sosyal medyada #gına geldi etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.