Tıp eğitiminin geleceğine darbe

Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda, üniversite hastanelerinin ve tıp eğitiminin geleceğini doğrudan etkileyecek bir maddeye yer verildi. Buna göre, uzun süredir neoliberal politikalarla kasıtlı bir şekilde borç krizi içerisine sokulan üniversite hastanelerinde, hastane ve eğitim-öğretim hizmetlerinin birbirinden ayrıştırılmasına yönelik bir düzenleme hazırlanması, 2019-2023 dönemine ait 5 yıllık plana dâhil edildi. Oysa, uygulama ve […]

Devamı

Üniversitelerin Bölünmesi ve Akademik Özerklik

Prof. Dr. Raşit Tükel  TTB Merkez Konseyi Başkanı –  9 Mayıs 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, ülkemizde üniversitelerin durumuyla ilgili çeşitli tartışmaları da gündeme getirdi. Bu yasal düzenlemede, içlerinde İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi […]

Devamı

Mehmet Zencir ve Nergül Çördük’ün yanındayız!

689 sayılı KHK ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevlerinden ihraç edilen 2010-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç […]

Devamı

Türkmen ve Karaman’ın ihracını kabullenemiyoruz!

TTB Yüksek Onur Kurulu, iki üyesinin üniversitedeki görevlerinden KHK ile ihraç edilmesine tepki gösterdi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu, kurul üyeleri Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevlerinden […]

Devamı

Bu kilit nereye?

6 Ocak 2017 tarihli KHK ile kamu görevinden alınan akademisyenlerin odaları asma kilitle kilitlendi, bilgisayarlarına ve özel eşyalarına el konuldu. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ 6 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden alınan akademisyenler arasında TTB eski İkinci Başkanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Kadın hekimlik ve […]

Devamı

Kafkaesk bir soruşturma

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık – “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildirinin 11.01.2016 tarihinde açıklanmasından on gün sonra Ege Üniversitesi hızla soruşturma açan üniversitelerin arasında yer aldı. İmzacıların çalıştıkları Edebiyat, Tıp, İletişim, İktisat ve Fen Fakültelerinin Dekanlarından bir komisyon oluştuğu öğrenildi. Komisyon 23 Mart’ta ifadelerini vermek üzere imzacıları davet etti. Rektörlük binası Bornova’da eski bir […]

Devamı

Sağlık politikaları meslek ahlakını etkiliyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup öğretim üyesinin yaptığı araştırma, sağlık politikalarının hekimlik uygulamalarını ve meslek ahlakını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dr. Rukiye Çakır ve Prof. Dr. Murat Civaner tarafından yapılan araştırma, sağlık alanında uygulanan politikaların hekimlik uygulamalarını ve meslek […]

Devamı

Prof. Dr. İskender Sayek: Tıp fakültelerinin topluma karşı sorumlulukları var

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tıp fakültelerinin bu kontenjanlarla öğrenci mezun etmesi durumunda Türkiye’de hekim fazlası oluşacağını, bu nedenle tıp fakültesi kontenjanlarının dondurulacağını ve belirli bir süre sonra da azaltılacağını açıkladı. Yaklaşık 12 yıldır “bakkal dükkanı” gibi tıp fakültesi açan ve kontenjanları sürekli artıran Sağlık Bakanlığı’nın şimdi bu noktaya gelmesinin ne anlama geldiğini, tıp eğitiminin duayenlerinden, […]

Devamı

#Gına geldi!

Uzmanlık öğrencileri ve genç uzman hekimler sesleniyor: Kötü çalışma ortamından Yıllık izinleri borç gibi almaktan Niteliksiz uzmanlık eğitiminden Günde 150 hasta bakmaktan Hastaların yanında kötü muameleden Emekliliğe yansımayan ücretlerden #Gına geldi! Uzmanlık öğrencileri ve genç uzman hekimler çalışma koşullarının olumsuzluklarına dikkat çekmek amacıyla “gına geldi” kampanyası başlattı. Asistan ve uzman hekimlerin şikayetlerini dile getirdikleri fotoğraf […]

Devamı

Hocam! Pozisyona Ne Diyorsunuz?

Prof. Dr. Özden Şener TTB Genel Sekreteri  Sunucu eski hakeme hitap ediyor: "Hocam pozisyona ne diyorsunuz?" Akademik unvan sahiplerine de böyle sesleniyorlar, aralarında bir hoca öğrenci ilişkisi olmasa da. Bir hürmet ifadesi! Hocalık evvelce bugünkünden daha muteber bir unvandı herhalde. Çok çeşitli nedenlerle hocalar başkalarının fikrinden öte bizzat kendileri değersizlik hissediyorlar.  Tamam! Tıp fakülteleri "sağlıkta […]

Devamı