Gün Ağarıyor

Haberler

Dr. Erdinç Köksal
TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanı

4 ay kadar önceydi… Tıp Dünyası’nın Ekim sayısında ne demiştik? “Emekli hekimlerin yıllardır ihmale uğramış sorunlarıyla daha yakından uğraşabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kararıyla 1 Haziran 2014’te Emekli Hekimler Kolu kurulduğundan” bahsetmiştik.

Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa ve Kocaeli Tabip Odaları’nın Emekli Hekimler Komisyon temsilcileri TTB’de bir araya gelmiş ve Emekli Hekimler Kolu kurulmuştu.

Tespit edilen başlıca sorunlarımız şunlardı:

  • Maaşların düşük olmasına bağlı ekonomik sıkıntı,
  •  Huzurevi, Hekimevi hatta lokal ihtiyacı,
  • Sağlık kurumlarına gidildiğinde gerek randevu zorluğu, kuyruklarda bekletilmek gerekse deontolojiye uymayan davranışlara maruz kalmak,
  • Hastalarından ve meslektaşlardan uzak kalmanın getirdiği yalnızlık hissi, depressiyon,
  • Toplantı, gezi ve piknik gibi aktivitelerden uzak kalmak.

Emekli Hekimlerin sorunlarını bire bir öğrenmek ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirmek için, Kol toplantılarını her ay başka bir ilde yaparak Türkiye sathında farkındalık yaratmayı amaçlayarak buna göre bir Yönerge hazırladık.

İlk Kol Toplantımızı 21 Kasım’da Ankara’da yaptıktan sonra 25 Aralık’ta Antalya’da, 24 Ocak’ta Adana’da ve son olarak da 28 Şubat’ta Hatay’da yaptık. Bu arada 21 Ocak’ta Denizli’de yapılan Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısına da katılma şansı bulduk.

Sonraki toplantılarımız, İllerdeki Tabip Odaları’nın davetine göre düzenlenerek 4-5 Nisan’da İzmir’de ve 2-3 Mayısta da İstanbul’da yapılacaktır. Bu konuda Tabip Odalarımızdan davet bekliyoruz. Yeter ki Odalarımız Emekli Hekimler Komisyonlarını kursunlar.

Emekli Hekimler Kolu, maaş adaletsizliğini gündeme getirmek ve çözüm aramak için, bu konuda TBMM’ne Antalya Milletvekili Dr. Arif Bulut tarafından verilen Kanun teklifinde imzası bulunan İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray’la görüşerek bilgi aldı. Daha sonra İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, Adana Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’la, ardından da yeni bir teklif hazırlayan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven’le birebir görüşerek bu konudaki haksızlıklar dile getirildi. Özellikle de fakirlik sınırının altında maaş alan SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emeklilerin durumu vurgulandı.

Bu çalışmalarımız Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde yapılan temaslarımızla devam etmektedir.

Her Tabip Odası’nın kendi illerindeki hekim milletvekilleriyle görüşmesinin de çok etkili olacağı kanaatindeyiz.

Bu çalışmalar dışında Huzurevi, Hekimevi konularında da muhtelif görüşmelerimiz devam etmekte olup, bize destek verebileceklerini söyleyen Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin’le de temaslarımız sürmektedir.

Özetlersek, yıllardır göz ardı edilen emekli hekimleri, daha güzel günlerin beklediğini umut ediyor ve aydınlık günlerde buluşalım diyoruz.