İmza kampanyası: Eğitim-Araştırma Hastaneleri’ndeki hekimler sorunlarına çözüm istiyor

Haberler

Tıp Dünyası – ANKARA –

Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde görev yapan hekimler, sağlık alanında yıllar içerisinde yaşama geçirilen olumsuz uygulamalar nedeniyle yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesini istiyor.

Türk Tabipleri Birliği bu kapsamda, “nöbet ertesi izin”, “araştırmaya öncelik”, “yükselmede hakkaniyet”, “daimi/geçici göreve son”, “şiddete karşı acil yasa”, “güvenli, emekliliğe yansıyacak ücret” taleplerini içeren bir imza kampanyası başlattı.

Toplanan imzalar bir basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek. Ayrıca milletvekilleriyle görüşmeler yaparak bu taleplerin bütçe görüşmelerinde dikkate alınması için çaba sarfedilecek.

5 Aralık 2014 tarihine kadar elektronik imzaya açık olan dilekçeye, www.ttb.org.tr sayfasından ulaşılabilir.