Künye

Genel

 

Yazı İşleri Müdürü ve Sahibi:
Türk Tabipleri Birliği adına

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Genel Yayın Yönetmeni:
Mutlu Sereli Kaan

Yazışma adresi:

Türk Tabipleri Birliği, Tıp Dünyası
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No: 2   Kat: 4
06570 Maltepe-Ankara

Tel:  (0312) 231 31 79 (pbx)
Fax: (0312) 231 19 52-53
e-posta: [email protected]

Tıp Dünyası, Türk Tabipleri Birliği tarafından ayda bir yayınlanır.
8.800 adet basılmaktadır. Ücretsizdir.