/ Kategori / Haberler

Kayıt dışı çalışma işçi sağlığını olumsuz etkiliyor

7 Nisan 2017 - 15:16 / Haberler

SGK Yüksek Danışma Kurulu toplantısına katılan TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu, kayıt dışı istihdam sorunundan iktidarın sorumlu olduğunu söyledi. Abbasoğlu, kayıt dışı çalışmayı…

Güzel bir otel, kötü bir hastane

7 Nisan 2017 - 14:58 / Haberler

Hükümetin referanduma propaganda malzemesi yapabilmek amacıyla, yüklenici firmanın teslim tarihinden bir yıl önce adeta zorla açtırdığı…

Ne şehir, ne hastane!

7 Nisan 2017 - 14:54 / Haberler

Şehir hastaneleri, Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği sempozyumda sağlık, finans, mimari, planlama,…

Kadın hekimlerden 8 Mart açıklaması: İkinci sınıf insan muamelesine hayır!

7 Nisan 2017 - 14:38 / Haberler

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Baskıya, sömürüye, ikinci sınıf insan muamelesine, kararlarımızın sorgulanmasına hayır!” açıklaması yaptı.…

Önümüzdeki 20 yılın halk sağlığı sorunu asbest!

7 Nisan 2017 - 14:35 / Haberler

TTB Halk Sağlığı Kolu, bina yıkımları ile ortaya çıkan asbest maruziyetinin gelecek 20 yılın en büyük halk sağlığı sorunu olacağı uyarısında bulundu. Tıp Dünyası – ANKARA Ankara kent merkezinde bulunan Havagazı…

Sağlık Bakanlığı eksik bilgi ve yanlış öngörüyle kamuoyunu yanıltıyor!

9 Mart 2017 - 17:14 / Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nca Bilkent Şehir Hastanesi için hazırlanan, harcanan para ile elde edilmek istenen amacın karşılaştırıldığı “Paranın Değeri Analizi”nin gerçekleri yansıtmadığını…

‘Onurla, gururla gidiyoruz, döneceğiz!’

9 Mart 2017 - 17:00 / Haberler

AKP Hükümetinin hukuksuz KHK’lerle ihraç ettiği bilim insanları, akademisyenlerden TTB eski başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB eski Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, yıllardır emek verdikleri…

Hekimler buluşuyor

9 Mart 2017 - 16:50 / Haberler

TTB Merkez Konseyi, 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tabip odaları ziyaretleri ve hekim buluşmalarına başladı. 11 Şubat itibarıyla başlatılan tabip odası ziyaretleri kapsamında bugüne kadar Balıkesir,…

TÜSEB ve TİTCK’na Kamu İhale Kanunu muafiyeti

6 Şubat 2017 - 14:06 / Haberler

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Kamu İhale Kanunundan muafiyet getirildi. Av. Özgür ERBAŞ - ANKARA Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye…

Kapitalizm kıskacında sağlık, OHAL kıskacında Türkiye

3 Şubat 2017 - 17:45 / Haberler

IAHPE ve TTB tarafından düzenlenen "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" temalı toplantı 14-15 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Özlem Özkan Avrupa Uluslararası Sağlık Politikası…