Ulutaş ve Gökalp görevlerine iade edilmelidir!

TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in, gözaltında bulundukları sırada görevlerinden alınmalarına tepki gösterildi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla gözaltına alındıkları dönemde görevlerinden alındı. TTB Merkez Konseyi, Ulutaş ve Gökalp’in […]

Devamı