Sağlık emekçileri endişe içinde

2014-2016 dönemi Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, Doğu ve Güneydoğu’da çatışmaların sürdüğü kentlerde başta yaşam hakkı olmak üzere, sağlık eğitim, beslenme, barınma ve iletişim gibi tüm temel hakların ihlal edildiğini söyledi. Ağustos 2015’den bu yana 7 ilde, 22 ilçede, en az 63 kez süresiz ve aralıksız sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirten Günay, bu […]

Devamı

Prof. Dr. İskender Sayek: Tıp fakültelerinin topluma karşı sorumlulukları var

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tıp fakültelerinin bu kontenjanlarla öğrenci mezun etmesi durumunda Türkiye’de hekim fazlası oluşacağını, bu nedenle tıp fakültesi kontenjanlarının dondurulacağını ve belirli bir süre sonra da azaltılacağını açıkladı. Yaklaşık 12 yıldır “bakkal dükkanı” gibi tıp fakültesi açan ve kontenjanları sürekli artıran Sağlık Bakanlığı’nın şimdi bu noktaya gelmesinin ne anlama geldiğini, tıp eğitiminin duayenlerinden, […]

Devamı

‘Hiç bir çatışma bölgesinde yaralıların, sağlık tesislerinin ve sağlık çalışanlarının saldırıya uğraması kabul edilemez!’

Din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin, tamamen bağımsız, tarafsız bir sağlık hizmeti verebilmek ve sesi duyulmayanların sesi olabilmek amacıyla 1971 yılında kurulan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Türkiye’de faaliyete geçti. Çatışma ortamlarında sağlık hizmeti sunan MSF’yi, dünya çapındaki etkinliklerini ve Türkiye projelerini MSF Türkiye Eş Temsilcisi Serap Öztürk ile konuştuk. Dr. Hande Arpat […]

Devamı

‘Yayınlarda illüstrasyonlardan destek almanın faydası ve gücü farkediliyor artık’

Elif Ceren Çümen: “Çocukluğumdan beri çiziyorum. Lisede iken biyoloji öğretmenim hem tıp okuyup hem de çizime devam edebileceğim konusunda beni ikna çabalarını hatırlıyorum. Üniversitenin ilk yılı, tıbbı seçmiş olmakla ilgili soru işaretleri taşıyordum. Medikal illüstrasyonla tanışınca hekimlik mesleğimi de sevmeye başladım. Kişisel çabalarla kendimi geliştirmeye çalıştım.” Dr. Seyfi Durmaz Henüz ülkemizde bu alanda eğitim veren […]

Devamı

‘Kültür ve sanatın birleştirici dili barışa yol olsun’

Geçtiğimiz Ekim ayında kurulan TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, son dönemlerde giderek artan şiddet ortamının toplum üzerinde yarattığı korku, kaygı ve yılgınlığın ancak sanatsal faaliyetlerle aşılabileceği görüşünden hareketle bir dizi etkinlik programı oluşturdu. Edebiyat sohbetlerini içeren “7 Kent 7 Matine” programını hazırlayan TTB Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, programın ilk etkinliğini 27-29 Kasım 2015 […]

Devamı

‘Tüm bu yaşananlar kötü bir şaka gibi’

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile JRR Tolkien'in 2. Dünya Savaşı’ndan esinlenerek yazdığı romanın uyarlaması olan Yüzüklerin Efendisi filmindeki; mutlak iktidarı simgeleyen yüzüğe sahip olmak adına, giderek kendini kaybeden bir insanı anlatan Gollum karakterinin bir arada olduğu fotoğrafları, bir sosyal paylaşım sitesinde, arkadaşları ile paylaşan Dr. Bilgin Çiftçi, memuriyetten çıkarıldı, aile hekimliği sözleşmesi feshedildi. 47 […]

Devamı

“Türkiye Sağlık Hizmetleri Tarihi”ne ulaşmak için tıklayınız!…

Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan Toplum ve Hekim Dergisi’nin 37 yıllık arşivi internet ortamına aktarıldı. Sağlık, tıp, toplum bilimler, Türkiye ve dünya gündemi ile TTB tartışmalarını da içine alan yaklaşık 3 bin makaleye, derginin yenilenen web sayfasından tek “tık” ile ulaşmak mümkün. Arşivin açılışı; internet ortamına taşınmasında önemli katkıları olan ve geçtiğimiz yaz kaybettiğimiz Uğur Okman’ın […]

Devamı

Türkiye meslek hastalıklarını gizlemede bir numara!

Meslek hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Türkiye’nin meslek hastalıklarını “gizleme yoluyla çözmüş(!)” bir ülke olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığı’na meslek hastalıklarının kaydının tutulması konusundaki görev ve sorumluluklarını hatırlatmak üzere change.org’da bir kampanya başlatan Akkurt ile Türkiye’de meslek hastalıkları sorununu ve kampanyayı konuştuk. Mutlu Sereli Kaan Çalışma yaşamı çalışan sağlığı açısından ne gibi […]

Devamı

“Sağlık hakkı savunuculuğu hekimlik mesleğinin parçasıdır”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, 24-25 Mart 2015 tarihlerinde Londra’da düzenlenen “Sağlıkta Hakkaniyeti Artırmak ve Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Vurgulamak İçin Ulusal Tabip Birliklerinin ve Hekimlerin Rolü Sempozyumu”na TTB adına katıldı. Pala, sempozyumda sağlıkta eşitsizliklerle baş etmekle ilgili temel sorunun küresel kapitalizm olduğunu ve mücadelenin buna karşı […]

Devamı

Şair Dr. Serdar Koç: Şiir benim vazgeçilmezim

Ankara Tabip Odası Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi, şair Dr. Serdar Koç’un üçüncü şiir kitabı Kül’Efil, Şubat ayı itibarıyla Kanguru Yayınları’ndan çıktı. Şair Dr. Serdar Koç ile hekimliği, şiiri, Kül’efil’i, ATO’yu, TTB’yi, şiir akşamlarını konuştuk. Mutlu SERELİ KAAN -Çocukluğunuz? Babam köy kökenli ve köy enstitüsü mezunuydu ve evde çok okunurdu. Bizim ev kütüphane gibiydi. Aylık […]

Devamı