KHK’lere teslim olmadık, gelecek bizimdir!

TTB’nin 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” ana temasıyla başlattığı eylem ve etkinlik programı kapsamında, 9 Şubat 2020 tarihinde Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi. Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” ana temasıyla başlattığı eylem ve etkinlik programı kapsamında, 9 Şubat 2020 tarihinde Antidemokratik Uygulamalara Karşı […]

Devamı

Hukuk ve adalete inanç zayıfladıkça şiddet artıyor!

Türkiye’de her gün onlarca hekim ve sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Sağlık alanında şiddet azalmak bir yana, giderek artıyor ve yaygınlaşıyor. Ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında dikkat çekici bir artış söz konusu. Tıp Dünyası olarak, gerek sağlık alanındaki şiddet olaylarının artışı, gerekse toplumda giderek yükseldiği gözlenen şiddet kültürü dolayısıyla, sağlıkta şiddetin artış nedenlerini araştırırken toplumsal arka plana […]

Devamı

Her koşulda yaşamdan yana tavrımızı sürdürüyoruz

2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi, 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 69. Büyük Kongre’nin ardından görevi yeni seçilecek Merkez Konsey’e devredecek. Neredeyse tamamı OHAL koşullarında geçen bu dönemde TTB Merkez Konseyi Başkanlığını yürüten ve görev süresi yeni dönemde sona erecek olan Prof. Dr. Raşit Tükel ile bu dönemde yürütülen mücadelenin zorluklarını, sağlık alanında yaşanan sorunları, TTB’nin ve […]

Devamı

Üniversitelerin Bölünmesi ve Akademik Özerklik

Prof. Dr. Raşit Tükel  TTB Merkez Konseyi Başkanı –  9 Mayıs 2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, ülkemizde üniversitelerin durumuyla ilgili çeşitli tartışmaları da gündeme getirdi. Bu yasal düzenlemede, içlerinde İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi […]

Devamı

Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlik

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı –  Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre, ülkemizde 2016 yılında çalışan hekim sayısı 144 bin 827’dir. Hekimlerin 27 bin 853’i özel sağlık sektöründe çalışmaktadır. 2016 yılında özel sağlık sektöründe toplam sağlık çalışanı sayısı ise 177 bin 663 olarak bildirilmiştir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı […]

Devamı

Meslek Örgütlerine Müdahale Kabul Edilemez!

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı –  Temel işlevleri meslek etiğini belirleme, mesleki denetim ve yaptırım uygulama, mesleğin toplum yararı ile birlikte uygulanıp sürdürülmesini sağlama olan meslek örgütlenmeleri, hukuksal olarak düzenlenmelerinin öncesinde de tarihsel süreçte toplumsal bir olgu olarak var olmuşlardır. Yasal ve Anayasal düzenlemeye tabi tutulmalarıyla, meslek kuruluşlarının örgütlenme hak ve özgürlüğü […]

Devamı

Sağlıkta Özelleştirmenin Yeni Modeli: Şehir Hastaneleri

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2016 yılı Ekim ayı başında geldiği Yozgat’ta, 2017'den itibaren sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazını yürürlüğe koyacaklarını ve 3 yıl içinde de gerçekleştireceklerini belirtmişti. Akdağ’ın ikinci faz çalışmaları olarak sözünü ettiği, o tarihte kamu özel ortaklığı (KÖO) modeliyle yapılmakta olup 2017 yılından itibaren açılmaya başlanan “entegre sağlık kampüsleri” idi. Genellikle şehir […]

Devamı

Savaş, Göç ve Sağlık

Suriye’de 2011 yılından bu yana yaşanan savaş, milyonlarca insanın yurtlarını terkettiği bir göç dalgasına neden oldu. Yaşamları bozulan, sevdiklerini, en değerli varlıklarını geride bırakarak düştükleri yollarda çeşitli acılar yaşayan, zorluklarla karşı karşıya kalan Suriyeliler, temel bir insan hakkını kullanarak ülkemize geldiler. Savaştan kaçan bu insanların ülkemize kabul edilmeleri yeterli değil elbet; temel gereksinimleri olan güvenlik, […]

Devamı

Kamu Hastane Birlikleri Modelinin İflası ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısında Değişiklikler

AKP, iktidara gelmesinin hemen ardından, “Kamu Reformu” olarak adlandırılan, Kamu Yönetimi, Mahalli İdareler ve Kamu Personel yasa tasarılarını içeren bir paket hazırladı. Bu paket, Bakanlıkların yapısını, bağlı ve ilgili kuruluşları, taşra örgütlenmelerini, yetki ve görev dağılımını düzenleyen hükümlerle, devletin örgütlenmesine yönelik önemli değişiklikler içermekteydi. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye örgütlerinin yönlendirmesiyle gündeme gelen […]

Devamı

Kişisel Sağlık Verileri Korunmalıdır!

Hekimlerin hastalarına ait tıbbi ve kişisel bilgileri saklamaları, hasta hekim ilişkisinde çok önemli olan güven duygusunun oluşmasının temelini oluşturur. Hasta olan kişi, başkalarıyla paylaşılabileceği kaygısı duymadan hekime kendine ait her türlü bilgiyi aktarabilmelidir. Mahremiyete saygı ve gizlilik, aslında hasta ile hekim arasında adı konulmamış bir anlaşmaya bağlı kalınmasıdır. Hekimlerin sır saklama yükümlülüğünün kökleri, 2500 yıl […]

Devamı