Savaş köprüleri vurur

Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın, İstanbul Tabip Odası Başkanlığını yürüttüğü 2006-2010 dönemindeki anıları, “Savaş Köprüleri Vurur” adıyla, Nota Bene Yayınları’ndan çıktı. Tıp Dünyası – ANKARA 2012-2014 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, 2006-2010 döneminde İstanbul Tabip Odası Başkanlığını yürüttüğü dönemin anılarını kitaplaştırdı. “Savaş Köprüleri Vurur” adını taşıyan kitap Nota Bene Yayınları’ndan çıktı. […]

Devamı