Özel Sağlık Kuruluşlarında Hekimlik

Prof. Dr. Raşit Tükel TTB Merkez Konseyi Başkanı –  Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre, ülkemizde 2016 yılında çalışan hekim sayısı 144 bin 827’dir. Hekimlerin 27 bin 853’i özel sağlık sektöründe çalışmaktadır. 2016 yılında özel sağlık sektöründe toplam sağlık çalışanı sayısı ise 177 bin 663 olarak bildirilmiştir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı […]

Devamı