Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi

Tıp Dünyası – ANKARA Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) sonuçlarının açıklanmasının her sınav sonrasında aylarca gecikmesinin önüne geçmek amacıyla, ÖSYM Yasasında değişiklik yapılmasını önerdi. TTB Merkez Konseyi tarafından, Sağlık Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderilen yazılarda, TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesinin yarattığı sorunlara değinilerek, […]

Devamı